Arbeidsongeschiktheid en het ZZP Pensioen

Jouw ZZP pensioen staat vast tot aan je pensioen. Maar wat als jou iets overkomt en je arbeidsongeschikt raakt? Dan kun je je ZZP Pensioen wel eerder laten uitkeren. Dat kan handig zijn, omdat je als zzp’er je inkomen bij arbeidsongeschiktheid zelf moet regelen. Je hebt immers geen werkgever die je loon doorbetaalt en ook geen recht op een uitkering van de overheid. De zogenaamde WIA-uitkering.

 

Voorwaarden voor opname

Wil je jouw opgebouwde vermogen in je ZZP Pensioen opnemen bij arbeidsongeschiktheid?

Dan gelden wel enkele voorwaarden:

  1. je hebt je AOW-leeftijd nog niet bereikt
  2. je hebt een medische verklaring, waarin staat dat je minimaal een jaar langdurig arbeidsongeschikt zult zijn
  3. je bent niet in staat je werk te verrichten, waarmee je nu voor 70% of meer je geld verdient
  4. je neemt niet meer dan € 41.971,- (2020) per jaar op uit je ZZP Pensioen. Let op: Doe je nog opnames uit andere lijfrenteproducten dan je ZZP Pensioen? Dan moet het totaalbedrag van die opnames onder dit grensbedrag blijven. Wil je meer opnemen? Dan ziet de Belastingdienst jouw opname als een inkomensvervangende opname. Deze mag niet hoger zijn dan het gemiddelde van je belastbare inkomen in de twee kalenderjaren die voorafgaan aan je arbeidsongeschiktheid.

De voor- en nadelen bij arbeidsongeschiktheid

 

Voordelen

  • Je kunt in één keer een vrij grote opname doen. Zo creëer je vervangend inkomen. En koop je tijd om eventueel te genezen of te bepalen hoe je verder gaat.
  • Interessant bij zware beroepen waarvoor een normale AOV erg duur is vanwege de hoge risico’s.

 
Nadelen 

ZZP Pensioen is geen arbeidsongeschiktheidsverzekering, maar een spaarpotje. Dus:

  • als er nog niet veel geld op je ZZP Pensioenrekening staat, is het saldo waarschijnlijk te laag om je inkomen bij arbeidsongeschiktheid volledig op te vangen
  • bij een opname wordt het saldo op je ZZP pensioenrekening lager. Daardoor krijg je na je pensioendatum een lagere uitkering

Weeg voor jezelf af of een opname uit je ZZP Pensioen bij arbeidsongeschiktheid wenselijk is. Er zijn ook nog andere opties. Denk aan een arbeidsongeschiktheidsverzekering, een broodfonds, sparen of een critical illness-verzekering. Wil je meer weten over de verschillende mogelijkheden? 

Zo regel je een opname uit je ZZP Pensioen

Raak je langdurig arbeidsongeschikt en wil je kapitaal opnemen uit je ZZP Pensioen? Dien dan een afkoopverzoek in bij ZZP Pensioen. Stuur ook de medische verklaring mee! Goed om te weten: de Belastingdienst ziet het bedrag dat je opneemt als een ‘reguliere’ lijfrentetermijn. Daarom wordt de opname belast met inkomstenbelasting. Ook de inkomensafhankelijke premie Zorgverzekeringswet wordt ingehouden volgens het normale tarief.