Arbeidsongeschiktheid en het ZZP Pensioen

afbeelding AO

 

Bedragen die je in je ZZP Pensioen stort, zet je in principe vast tot aan je pensioen. Maar wat als jou iets overkomt? Dan kun je wél gewoon bij je opgebouwde vermogen in je ZZP Pensioen. Dus mocht je onverhoopt arbeidsongeschikt raken dan kun je terugvallen op het vermogen dat je opgebouwd hebt met je ZZP Pensioen. Let wel op dat je aan de volgende voorwaarden voldoet: 

  • Je je AOW-leeftijd nog niet hebt bereikt
  • Je een medische verklaring hebt, waarin staat dat je minimaal een jaar langdurig arbeidsongeschikt zult zijn

Wil je meer weten over arbeidsongeschiktheid en ZZP Pensioen?

Een pensioen én vangnet?

Met het ZZP Pensioen heeft jouw ingelegde geld twee functies: vanaf je zelfgekozen pensioendatum ontvang je een periodieke uitkering. En als je voor die tijd onverhoopt arbeidsongeschikt wordt, kun je eerder een uitkering ontvangen. Waar wacht je op?