FAQ

Veel gestelde vragen

 • Algemeen
  • Is het ZZP Pensioen de moeite waard voor oudere ZZP’ers?

   Ook als je al wat ouder bent is het belangrijk om aan je pensioen te werken. En kun je profiteren van de (fiscale) voordelen van ZZP Pensioen. Wel is het zo dat je als oudere ZZP’er je pensioenleeftijd sneller bereikt. Je inleg heeft daardoor minder tijd om te renderen. En we beleggen minder risicovol. Daardoor kan de opbrengst van je ZZP Pensioen lager zijn dan als je jong start met ZZP Pensioen.

    

  • Wie zit er achter het ZZP Pensioen?

   ZZP Pensioen is onderdeel van a.s.r. Het ZZP Pensioen is ontwikkeld door Stichting ZZP Nederland en Vereniging Platform Zelfstandige Ondernemers (PZO-ZZP) en de pensioenspecialisten van APG. a.s.r. werkt nog steeds nauw samen met deze partners. 

  • Hoe is het toezicht geregeld bij het ZZP Pensioen?

   De Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt toezicht op ZZP Pensioen. De AFM let er bijvoorbeeld op dat ZZP Pensioen voldoet aan wettelijke regels en dat de informatie over ZZP pensioen juist, duidelijk en niet misleidend is. Daarnaast heeft de Stichting ZZP Pensioen, bestaande uit vertegenwoordigers van Stichting ZZP Nederland en Vereniging Platform Zelfstandige Ondernemers (PZO-ZZP), toezicht op ZZP Pensioen. De stichting controleert de uitvoering en stemt af over verbeteringen.

  • Heeft het ZZP Pensioen ook een dekkingsgraad?

   Nee. Dekkingsgraden hebben betrekking op pensioenfondsen. ZZP Pensioen is geen pensioenfonds. Bij een lijfrentebeleggingsrecht, zoals ZZP Pensioen, blijft het geld op jouw ZZP pensioenrekening van jou.

  • Kan een DGA ook gebruik maken van het ZZP Pensioen?

   Dat kan. Voor 1 juli 2017 kon een directeur-grootaandeelhouder (DGA) pensioen op bouwen in de onderneming via pensioen in eigen beheer (PEB). Dat is vanaf 1 juli 2017 niet meer mogelijk. Wil je toch nog pensioen opbouwen met fiscaal voordeel? Dan kan dat via een lijfrente zoals het ZZP Pensioen. Wil je weten hoeveel je mag inleggen met fiscaal voordeel? Klik dan hier

  • Wat gebeurt er met mijn geld als a.s.r. failliet gaat?

   Het geld op jouw ZZP Pensioen rekening is afgescheiden van het vermogen van a.s.r. Jouw ZZP Pensioen is veilig ondergebracht in een trustkantoor, namelijk Kas Trust & Depositary Services NV (CASEIS) in Amsterdam. Bij faillissement kunnen eventuele schuldeisers van a.s.r. jouw ZZP Pensioen niet opeisen. En ook als het trustkantoor failliet zou gaan, blijft jouw geld in het ZZP Pensioen onaangetast.

  • Waarom is het ZZP Pensioen in het leven geroepen?

   Als zelfstandige moet je zelf voor je pensioen zorgen. Je hebt geen werkgever die jou een pensioenregeling aanbiedt. Wil je toch pensioen opbouwen met fiscaal voordeel dan kan dat via een lijfrente, zoals het ZZP Pensioen.

  • Wat zijn de voordelen van ZZP Pensioen?
   • Je bepaalt zelf wat en wanneer je inlegt en wanneer je je ZZP Pensioen laat uitkeren. Binnen de fiscale spelregels.
   • Het geld op je ZZP Pensioenrekening blijft van jou! Ook als het slecht gaat met jou of a.s.r.
   • Je beleggingsrisico wordt afgebouwd naarmate je pensioenleeftijd nadert.
   • Bij overlijden is je ZZP Pensioen voor jouw nabestaanden.
   • Bij arbeidsongeschiktheid mag je ZZP Pensioen eerder laten uitkeren.
   • Je ZZP Pensioen wordt niet meegenomen in de vermogenstoets. Mocht je in de bijstand komen.
   • Op je online omgeving kun je volgen hoe je ZZP Pensioen zich ontwikkelt.
   • Overstappen naar een andere aanbieder van een lijfrente kan altijd.

    

    

    

  • Waar kan ik de beleggingsresultaten van het ZZP Pensioen vinden?

   De beleggingsresultaten van het ZZP Pensioen kun je op deze pagina bekijken.

  • Wanneer ontvang ik een jaaropgave?

   Je ontvangt van ons in februari je fiscale jaaropgave. Wij sturen je een e-mail als de jaaropgave in je portaal staat. In deze jaaropgave staat het totale bedrag dat je hebt ingelegd in je ZZP Pensioen van het afgelopen jaar. Heb je een kapitaaloverdracht gedaan? Dan staat dit bedrag niet vermeld in je jaaropgave. Deze kun je wel zien op je waarde overzicht. Je waarde overzicht staat eind februari in je portaal.

  • Waarom vind ik het ZZP Pensioen niet terug in mijnpensioenoverzicht.nl?

   Op Mijnpensioenoverzicht.nl geeft de overheid inzicht in je AOW en het pensioen dat je eventueel opgebouwd hebt via een werkgever. Individuele pensioenproducten, zoals het ZZP Pensioen, zijn (nog) niet op dit overzicht terug te zien. Wil je inzicht in de actuele waarde van je ZZP Pensioen, of een prognose van het eindkapitaal of je pensioenuitkering? Kijk dan in je pensioenportaal.

  • Wat gebeurt er als mijn bedrijf failliet gaat?

   Het ZZP Pensioen blijft altijd van jou. Wettelijk is het zo geregeld dat een lijfrentebeleggingsrecht, zoals jouw ZZP Pensioen, een persoonlijk recht is dat buiten het faillissement valt. Dit betekent dat er ook geen verplichting aan je kan worden opgelegd om het ZZP Pensioen af te kopen in geval van faillissement.

  • Wat zijn de kosten van ZZP Pensioen?

   De kosten van ZZP Pensioen vind je hier.

  • Wat is netting?

   Wanneer je geld inlegt in of weghaalt uit een beleggingsfonds, betaal je toe- en uittreed kosten. Deze kosten kunnen elkaar ook opheffen. Wij trekken de aankopen en verkopen op dezelfde dag namelijk van elkaar af om zo transactiekosten te besparen. Dit wordt “netting” genoemd. Het komt dus voor, dat er in het geheel geen of zeer weinig toe- of uittredingskosten worden ingehouden. Van deze kosten gaat overigens niets naar ZZP Pensioen toe. Wij gebruiken deze kosten uitsluitend voor de kosten die we maken voor het aan- en verkopen van beleggingen via handelsplatformen, brokers of banken. Wat er overblijft van deze kosten, gaat terug de beleggingsfondsen in. Dit komt dus ten goede aan de deelnemers. De ingelegde gelden worden één keer per maand belegd. Het één keer per maand aankopen en/of verkopen van beleggingen is goedkoper dan wanneer je dat iedere dag doet. De toe- en uittreedkosten zijn dan veel lager. En dat scheelt weer geld.

  • Wanneer ontvang ik mijn jaaropgave 2019?

   Jouw jaaropgave is uiterlijk eind februari digitaal zichtbaar op jouw pensioenportaal.

  • Wanneer ontvang ik een waardeoverzicht?

   Jouw waardeoverzicht is voor 1 april digitaal zichtbaar op jouw pensioenportaal.

  • Wat is fiscale grondslag van ZZP Pensioen?

   ZZP Pensioen is een lijfrentebeleggingsrecht zoals bedoeld in de Wet op de Inkomstenbelasting. Je stort op je ZZP Pensioen rekening en wij beleggen die stortingen voor jou. Zo bouw jij een oudedagsvoorziening. Daarmee koop je op je pensioendatum een periodieke uitkering aan. Op deze manier bouw jij met ZZP Pensioen je pensioen op en genereer je dus inkomen voor later. De term 'Pensioen' gebruiken we om het doel van ons product duidelijk te maken. Alleen een pensioen dat via een werkgever afgesloten wordt kan onder de Pensioenwet vallen. ZZP Pensioen valt daar dus niet onder en kwalificeert in de zin van de Pensioenwet dus niet als pensioen. 

  • Kan ik ZZP Pensioen afsluiten als ik in het buitenland woon?

   Als je in het buitenland woont kun je ZZP Pensioen alleen afsluiten als je Nederlands inkomen hebt. Heb je geen Nederlands inkomen dan is het afsluiten van de fiscaal gefaciliteerde lijfrente zoals het ZZP Pensioen niet mogelijk. Raadpleeg daarom eerst je financieel adviseur of de belastingdienst voordat je ZZP Pensioen afsluit.

 • Fiscaal & Belasting
  • Wat gebeurt er als ik meer stort in mijn ZZP Pensioen dan mijn fiscale ruimte? Is mijn uitkering dan belast?

   Je bepaalt zelf hoeveel je stort in je ZZP Pensioen. Maar de inleg is niet onbeperkt aftrekbaar van je belastbare inkomen. De jaarruimte kun je berekenen via onze rekentool. Leg je meer in? Dan is dit meerdere niet aftrekbaar. De belastingdienst gaat er van uit dat je zelf checkt of je voldoende fiscale ruimte hebt.

   Ook als je jouw inleg niet afgetrokken hebt van je inkomstenbelasting, moet je als je je ZZP Pensioen laat uitkeren over uitkeringen toch belasting betalen. De belastingdienst gaat er namelijk van uit dat je stortingen hebt afgetrokken van je belastbare inkomen.


   Heb je toch meer ingelegd dan je fiscale ruimte? En heb je dat deel van je inleg niet op je belastbaar inkomen in mindering gebracht? In bepaalde gevallen mag je de inleg die je niet hebt afgetrokken, nog verrekenen.

   Je hebt 2 mogelijkheden:

   1. Je maakt gebruik van de "beperkte saldomethode". Je hebt daarvoor wel de zogenaamde “Verklaring niet-afgetrokken premies of bedragen (saldoverklaring) ” nodig. Deze verklaring kun je aanvragen bij de belastingdienst. Je kunt maximaal € 2.269 euro per jaar voor al lijfrentes samen alsnog verrekenen.  

   2. Heb je meer dan € 2.269 per jaar niet kunnen aftrekken? Dan kun je de belastingdienst vragen voor een verlaring "Geruisloze terugstorting". Wij boeken dan het deel van je stortingen waarvoor de belastingdienst in die verklaring vrijstelling geeft terug op jouw rekening.

   Let goed op!

   • Alleen voor stortingen in het kalenderjaar waarin de belastingdienst je verzoek ontvangt en de vijf daaraan voorafgaande jaren geeft de belastingdienst een verklaring fiscaal geruisloze terugstorting af. Verzoeken die betrekking hebben op eerdere jaren worden afgewezen.
   • Staat er minder geld op jouw ZZP Pensioenrekening dan het debrag waarvoor je van de belastingdienst recht op "geruisloze terugstorting"? Dan boeken wij maximaal het bedrag op jouw rekening terug. 

    

    

    

    

  • Hoeveel jaarruimte heb ik?

   Dat is afhankelijk van je persoonlijke situatie. De jaarruimte kun je berekenen via onze rekentool. Om je toch een idee te geven is hier de formule:

   De Jaarruimte formule (2020) is: (13,3% x PG) - (6,27 x factor A) – F

   PG staat voor het gezamenlijke bedrag in het voorafgaande kalenderjaar van de winst uit onderneming vóór mutaties van de OR en vóór de ondernemersaftrek, belastbaar loon, belastbaar resultaat uit overige werkzaamheden en belastbare periodieke uitkeringen (met een totaal maximum van € 110.111 (2020), verminderd met de zogenaamde AOW franchise. Deze franchise is € 12.986.

   Factor A staat voor de aangroei van aanspraken uit een eventuele pensioenregeling.

   De F staat voor dotaties aan de Oudedagsreserve (OR)

    

    

  • Wat is de oudedagsvoorziening (OR)?

   De (Fiscale) OudedagsReserve (OR) biedt je als ZZP er de mogelijkheid om een deel van je winst te reserveren voor je pensioen. Je betaalt geen inkomstenbelasting over de toename van je OR.

   De OR is een boekhoudkundige reservering: het is uitstel van belasting.

   • In 2020 mag je 9,44% van jouw winst, vóór ondernemersaftrek, toevoegen aan OR.
   • Het bedrag is wel gemaximeerd tot € 9.218 (2020).
   • En je OR mag niet hoger worden dan het eigen vermogen in jouw onderneming.

   De OR valt vrij zodra je je onderneming staakt, bijvoorbeeld bij pensionering.
   Dan betaal je in een keer belasting over die vrijval. Om dat te voorkomen koop je dan een lijfrente uitkering aan. Over die uitkeringen betaal je dan ook inkomstenbelasting.  Maar je betaalt wel minder inkomstenbelasting over de uitkeringen die je ontvangt na het bereiken van jouw AOW-leeftijd dan daarvoor.

   Je kunt je OR ook al eerder - geheel of gedeeltelijk - afstorten in een lijfrente zoals ZZP Pensioen.

   Heb je een VOF dan mag je ook gebruik maken van de OR. De OR is niet mogelijk voor DGA’s.

  • Kan ik mijn Oudedagsreserve (OR) storten op mijn ZZP Pensioenrekening?

   Als ZZP er mag je 9,44% (2020) van jouw winst toevoegen aan je Oudedagsreserve (OR). Het bedrag is wel gemaximeerd tot € 9.218 (2020). Het is mogelijk om je OR te storten in het ZZP Pensioen. Jouw OR neemt dan af met het bedrag dat je stort op je ZZP Pensioenrekening.  Dat bedrag wordt dan bij jouw winst opgeteld. Daar tegenover staat een even grote aftrek op je inkomen uit werk en woning (Box 1). Per saldo betaal je dus geen belasting over deze afname van je OR. Houd er wel rekening mee dat je moet voldoen aan het zogenoemde ‘urencriterium’: Je moet minimaal 1225 uur werkzaamheden verrichten voor jouw bedrijf en meer dan 50% van je totale arbeidstijd aan jouw onderneming besteden.

  • Zijn de vaste beheerkosten aftrekbaar?

   De vaste beheerkosten bedragen € 35 per jaar. Deze verrekenen wij met de waarde van jouw lijfrentekapitaal. Bij het afsluiten heb je nog geen kapitaal. Daarom betaal je een eerste inleg van € 35. Hierop brengen wij vervolgens de vaste beheerkosten voor het eerste jaar in mindering. De eerste inleg is net als overige inleg aftrekbaar mits je fiscale ruimte hebt. In de vervolgjaren wordt de € 35 jaarlijks ingehouden op je opgebouwde kapitaal.

  • Wordt de eerste betaling van € 35 voor de vaste beheerkosten als eerste inleg gezien?

   Ja omdat je bij het afsluiten nog geen kapitaal hebt betaal je een eerste inleg van € 35. Op deze eerste inleg brengen wij vervolgens de vaste beheerkosten voor het eerste jaar in mindering. De eerste inleg van € 35 is net als overige inleg aftrekbaar mits je fiscale ruimte hebt. In de vervolgjaren wordt de € 35 jaarlijks ingehouden op je opgebouwde kapitaal.

  • Voor welke datum moet het geld op mijn ZZP Pensioen staan als het gaat om de jaarruimte?

   Als je jouw storting nog wilt meenemen met de belastingaangifte van het betreffende jaar, dan dient het geld uiterlijk op 31 december van dat jaar op jouw ZZP Pensioenrekening te staan. Wil je in december nog een storting doen voor het betreffende jaar? Stort het bedrag dan ruim voor de feestdagen zodat het geld ook voor 1 januari op jouw ZZP Pensioenrekening staat.

  • Hoeveel inkomstenbelasting betaal ik over mijn ZZP Pensioenuitkeringen voor en na mijn AOW leeftijd?

   Op de site van de belastingdienst vind je meer informatie over de inkomstenbelasting. 

   Hieronder zie je een overzicht van de tarieven voor 2020:

    

   Inkomsten in box 1 – tot AOW-leeftijd

   IB Schijf 1: t/m € 68.507

   37,35%

   IB Schijf 2: vanaf € 68.508

   49,50%

   Inkomsten in box 1 – AOW-leeftijd en geboren na 1 januari 1946 en vóór 1 september 1953

   IB Schijf 1: t/m € 34.713

   19,45%

   IB Schijf 2: € 34.713 t/m € 68.508

   37,35%

   IB Schijf 3: vanaf € 68.508

   49,50%

  • Wat is de maximale reserveringsruimte (ook wel inhaalruimte genoemd)?

   Heb je de afgelopen 7 jaar jouw jaarruimte niet of niet volledig jaarlijks benut? Dan mag je dat bedrag alsnog storten op jouw ZZP Pensioen rekening en aftrekken van jouw belastbaar inkomen. Hiervoor geldt een maximum. In 2020 is dat € 7.371 als je jonger bent dan 55 jaar en 9 maanden en

   € 14.552 als je ouder bent.

  • Hoe verwerk ik het bedrag uit mijn fiscale jaaroverzicht in de belastingaangifte?

   Vul bij ‘Uitgaven voor inkomensvoorzieningen lijfrentebeleggingsrecht’ het bedrag in dat je fiscale Jaaropgave (en vanaf 2021 in de brief bij je waardeoverzicht). Goed om te weten: wij moeten je inleg ieder jaar doorgeven aan de Belastingdienst. Je ziet het bedrag dus ook terug in de vooraf ingevulde aangifte inkomstenbelasting (als je de status Particulier hebt).

  • Waarom is mijn kapitaaloverdracht niet meegenomen in mijn fiscale jaaropgave?

   Heb je een kapitaaloverdracht gedaan? Dan heb je het overgedragen bedrag in het verleden al verrekend met je inkomstenbelasting. Daarom is het niet meegenomen in jouw fiscale jaaropgave. Het bedrag telt dus ook niet meer mee voor de fiscale ruimte. Je ziet de kapitaaloverdracht wel terug op het waardeoverzicht dat je hebt ontvangen.

 • Arbeidsongeschiktheid
  • Hoe werkt het als ik arbeidsongeschikt word?

   Bij langdurige arbeidsongeschiktheid mag je het geld op je ZZP-pensioen rekening laten uitkeren.

   Hiervoor gelden een aantal wettelijke voorwaarden:

   • Je moet langdurig arbeidsongeschiktheid zijn.
   • Je mag nog geen AOW-ontvangen.
   • Er geldt een maximaal bedrag dat je jaarlijks mag laten uitkeren. Dit bedrag hang af van wat je de afgelopen twee jaar verdiend hebt. Maar dat mag niet meer zijn dan 41.791 (2020) per jaar.

   Je hoeft geen boete (revisierente van 20%) te betalen aan de belastingdienst over je uitkering bij arbeidsongeschiktheid. Je betaalt dan maximaal 49,5% belasting over je uitkeringen.

   ZZP Pensioen is geen vervanger voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Als er nog niet veel geld op je ZZP Pensioenrekening staat, krijg je maximaal dat saldo bij arbeidsongeschiktheid uitgekeerd.

   Ook wordt je pensioenkapitaal lager door een opname bij arbeidsongeschiktheid. Dit zorgt ervoor dat je later een lagere pensioenuitkering aan kan kopen.

 • Overstappen
 • Overlijden
  • Wat gebeurt er met het geld op mijn ZZP Pensioenrekening als ik vóór mijn pensioendatum overlijd?

   Overlijd je voordat je ZZP Pensioen uitgekeerd wordt, dan komt geld dat dan op jouw ZZP Pensioenrekening staat ten goede aan je nabestaanden. 

   Er zijn wel enkele fiscale regels waar jouw nabestaanden dan rekening mee moeten houden:

   • Met het bedrag dan op jouw ZZP Pensioenrekening moeten jouw Nabestaanden dan een nabestaandelijfrente uitkering aankopen bij een bank, beleggingsinstelling of verzekeraar. Ze mogen zelf kiezen bij welke aanbieder ze die uitkering aankopen.
   • Je nabestaanden kunnen er ook voor kiezen om géén nabestaandenlijfrente te kopen. Maar de fiscus zal dan direct 52% loon(inkomsten)belasting over het gehele opgebouwde ZZP Pensioenkapitaal heffen. Bovendien moeten je nabestaanden een boete van 20% betalen (de zogenaamde “revisierente”). Hierdoor blijft er maar 28% van het pensioen over. Tenzij jouw ZZP Pensioen minder dan 4.475 euro (2020), dan hoeven zij deze revisierente niet te betalen.
   • Wie jouw nabestaanden voor je ZZP Pensioen zijn, kun je vastleggen in je testament. Heb je geen testament? Dan wordt het wettelijk erfrecht gevolgd.
   • Het is niet mogelijk om je ZZP Pensioen na jouw overlijden over te maken aan een BV of stichting over laten maken. Het moet altijd gaan om een zogenaamde natuurlijke persoon.

    

   Hieronder zie je welke uitkeringsduur jouw nabestaande kunnen kiezen:

    Nabestaanden 

   Minimale uitkeringsduur

    Echtgenoot / partner

   5 jaar

    Ander familielid*, 25 jaar of jonger

   5 jaar

    Ander familielid, tussen 25 en 30 jaar

   tot de 30ste verjaardag

    Ander familielid, ouder dan 30 jaar

   uitkering via:
   1. Lijfrentebeleggingsrecht: 20 jaar
   2. Lijfrenteverzekering: levenslang

    Andere personen dan familieleden

   5 jaar

   * familielid: bloed- of aanverwant, in de rechte lijn of in de 2e of 3e graad van de zijlijn

   De nabestaandenuitkering moet ingaan direct na jouw overlijden.

   Kiezen jouw nabestaanden voor een levenslange uitkering? Dan is de hoogte van de uitkering meestal lager dan wanneer jouw ZZP Pensioen over een bepaald aantal jaren (bv. 20 jaar) laten uitkeren. Het verzekeren van het risico dat je heel oud wordt, en dus langer een uitkering zal ontvangen, kost namelijk geld. Een levenslange uitkering kan alleen bij een verzekeraar afgesloten worden.

    

    

  • Wat gebeurt er met het geld op mijn ZZP Pensioenrekening als ik ná mijn pensioendatum overlijd?

   Als je overlijdt na jouw pensioendatum, ontvang je al uitkeringen uit je ZZP Pensioen. Je hebt dus al gekozen voor een bank, beleggingsinstelling of verzekeraar voor je lijfrente-uitkering. Ook heb je de duur van de uitkering bepaald: tijdelijk (bijvoorbeeld 10 jaar) of levenslang.

   Bij een bank of beleggingsinstelling, worden de uitkeringen na je overlijden doorbetaald aan jouw erfgenamen. Voor de duur die jij hebt gekozen.

   Bij een verzekeraar kun je kiezen of je partner na jouw overlijden een uitkering krijgt. Dat wordt ‘overgang’ van de uitkering genoemd. Je kiest zelf het overgangspercentage. Meestal is dit 70 of 100% van jouw oorspronkelijke uitkering. Let op: hoe hoger dit percentage is, hoe lager jouw eigen uitkering wordt! Heb je geen partner of heeft jouw partner geen uitkering nodig na jouw overlijden, dan kun je ervoor kiezen om ‘overgang’ niet mee te verzekeren. De uitkering stopt dan bij jouw overlijden. Het overgangspercentage kies je eenmalig bij aanvang van je uitkering. Daarna kun je het niet meer aanpassen. Het is juridisch niet mogelijk om de verzekeringsuitkering op iemand anders dan jouw partner te laten over gaan.

    Kies je ervoor om de uitkering te laten doorlopen na jouw overlijden, dan zal jouw eigen pensioenuitkering lager zijn.

    

  • Hoe leg ik vast wie (welke nabestaanden) mijn ZZP Pensioen na mijn overlijden krijgt?

   Wie jouw ZZP Pensioen ontvangt na jouw overlijden, kun je vastleggen in een testament. Heb je geen testament? Dan wordt het wettelijk erfrecht gevolgd.

 • Inleggen
  • Kan ik de inleg in het ZZP Pensioen tussentijds stopzetten of wijzigen?

   Dat kan. Je bepaalt zelf hoeveel je wilt inleggen en wanneer. Het is wel belangrijk dat je rekening houdt met je fiscale ruimte. De zogenaamde jaarruimte en reserveringsruimte.

  • Hoe kan ik een automatische overboeking naar mijn ZZP Pensioen instellen?

   Via je bank kun je een automatische overboeking aanmaken. Hoe je dit doet verschilt per bank. Het bankrekeningnummer voor de overboeking naar je ZZP Pensioenrekening is NL79ABNA0425579557 t.n.v. Stichting Bewaarneming LSB met in de omschrijving jouw klantnummer. Dat nummer vind je in jouw deelnemersportaal onder het kopje 'een nieuwe storting doen'.

   Let op: Vanaf 2 juli wordt de tenaamstelling van de ZZP Pensioen bankrekening gewijzigd van ASR Vermogensbeheer N.V. naar Stichting Bewaarneming LSB. Om geld dan in te leggen in jouw ZZP Pensioen kun je gewoon op hetzelfde bankrekeningnummer blijven storten. Wel moet je vanaf 2 juli de tenaamstelling veranderen. Laat je automatisch geld overboeken naar jouw ZZP Pensioen? Pas dan ook de naamgeving daarin aan.

   Als je jouw storting nog wilt meenemen met de belastingaangifte van het betreffende jaar, dan dient het geld uiterlijk op 31 december van dat jaar op jouw ZZP Pensioen te staan.

  • Voor welke datum moet het geld op mijn ZZP Pensioen staan als het gaat om de jaarruimte?

   Als je je storting nog wilt meenemen met de belastingaangifte over 2019, dient het geld uiterlijk op 31 december 2019 op jouw ZZP Pensioen te staan. Omdat het ook bij de banken een drukke periode is in december kun je het beste ruim op tijd het gewenste bedrag storten. 

  • Op welke datum moet ik mijn inleg storten om op tijd te zijn voor de eerstvolgende beleggingsronde?

   Wil je weten wanneer wij jouw inleg beleggen? Bekijk dan onze tabel met de handelsdagen. Hierop kun je zien voor welke dag je in moet leggen, wanneer we je inleg beleggen en wanneer je ziet hoeveel de beleggingen hebben opgeleverd in het portaal. 

 • Uitkeren & Opnemen
  • Kan ik mijn opgebouwde pensioenkapitaal ook bij een andere maatschappij tot uitkering laten komen?

   Ja, dat kan. Je hoeft daarvoor geen extra kosten te betalen.  

  • Kan ik de hoogte van de uitkering laten variëren?

   Op dit moment is dat niet mogelijk. Wettelijk moet een lijfrente-uitkering vast (qua bedrag of units) en gelijkmatig (qua uitkeringsperiode) zijn. 

  • Kan ik tussentijds geld opnemen uit mijn ZZP Pensioen?

   Het kapitaal dat je met ZZP Pensioen opbouwt, moet je op je pensioendatum verplicht gebruiken voor een periodieke uitkering (lijfrente). Dat is wettelijk zo bepaald. Wil je je ZZP Pensioen eerder opnemen, dan moet je het ’afkopen’. Je betaalt dan direct inkomstenbelasting over je kapitaal. En eventueel een boete (revisierente) aan de belastingdienst. 

  • Hoeveel belasting betaal ik als ik mijn verzekering in één keer laat uitkeren (afkoop)?

   Is jouw ZZP Pensioen saldo (je afkoopbedrag) meer dan € 4.475 (2020)? Dan betaal je direct 52% inkomstenbelasting over het saldo op je ZZP Pensioenrekening op het moment van afkoop. Wij zijn wettelijk verplicht deze inkomstenbelasting in te houden op jouw ZZP Pensioen voordat wij aan je uitbetalen. Afhankelijk van je totale inkomen krijg je mogelijk een gedeelte terug via jouw aangifte inkomstenbelasting. De fiscale gevolgen van de afkoop wikkel je zelf af via jouw aangifte. Daarnaast betaal je een boete van maximaal 20% over je afkoopbedrag aan de belastingdienst. Meer over de hoogte van zogenaamde revisierente hier. Is je ZZP Pensioen minder dan € 4.475 (2020) dan houden wij 37,35% inkomstenbelasting in. En hoef je geen boete te betalen.

  • Wanneer is er sprake van een grote lijfrente?

   We spreken van een kleine lijfrente als je totale lijfrentekapitaal onder een bedrag van € 4.475 in 2020 uitkomt. Komt jouw totale lijfrentekapitaal boven dit bedrag uit? Dan spreken we van een grote lijfrente.

 • Aanvragen
  • Waarom moet ik een kennis & ervaringstoets doen?

   Het is mogelijk om zonder financieel advies ZZP Pensioen af te sluiten. Als je zelf weet hoe ZZP Pensioen werkt, wat de voorwaarden zijn en je weet dat dit past bij je eigen (financiële) situatie, dan kun je hiervoor kiezen. Je sluit dan het ZZP Pensioen af zonder financieel advies. Door de kennis & ervaringstoets te doen bepaal je zelf  of je in staat bent zelf het ZZP Pensioen af te sluiten zonder financieel advies. Deze toets is wettelijk verplicht. De toets is onderdeel van het aanvraagproces. Twijfel je over je eigen kennis? Loop dan geen risico en laat je adviseren door een financieel adviseur of kijk naar onze 2 minuten video

  • Is er een bedenktijd?

   Ja, de bedenktijd is 14 dagen. Let wel op de volgende zaken:

   • De € 40 distributiekosten worden niet teruggestort. Deze moeten wij wettelijk gezien in rekening brengen en hebben wij ook daadwerkelijk gemaakt.
   • Het is mogelijk dat wij jouw eventuele inleg al hebben belegd. De toe- en uittreedkosten, de variabele beheerkosten en de beleggingsresultaten (zowel positief als negatief) zijn dan voor jouw rekening. Daarnaast kunnen wij pas bij het eerst volgende beleggingsmoment dit geld onttrekken en aan jou uitkeren.
 • Beleggen
  • Wat zijn duurzame beleggingen?

   Duurzame beleggingen zijn erop gericht een financieel rendement te combineren met een positieve impact op samenleving en milieu. Verantwoord beleggen betekent niet zonder meer dat beleggers hun financiële doelen moeten bijstellen. De duurzame fondsen van BlackRock, waar wij mee beleggen, zijn ontworpen om een rendement te bieden dat overeenkomt met dat van traditionele fondsen, aangevuld met maatschappelijk verantwoorde doelstellingen.

  • Word je ZZP Pensioen verantwoord belegd?

   Ja, sinds oktober 2017 beleggen we in ESG aandelen. ESG is een afkorting voor Environmental Social en Governance en staat voor maatschappelijk verantwoord beleggen. SRI (Social Responsible Investments) heeft dezelfde betekenis.

  • Waarom verantwoord beleggen?

   a.s.r beschouwt duurzaam beleggen als de nieuwe standaard. De voornaamste prioriteit voor je ZZP Pensioen blijft een betaalbaar pensioen met het best mogelijke rendement. En binnen deze kaders is het nu mogelijk om ook duurzaam en verantwoord te beleggen. 

  • Welke fondsen zijn verduurzaamd in oktober 2017?

   Het Global Equity Fund is in oktober 2017 vervangen door het Global Equity SRI fund. Dit deelfonds bestaat uit onderstaande beleggingsfondsen:

    i.       Blackrock iShares MSCI SRI developed markets en

    ii.      Blackrock iShares MSCI SRI emerging markets

  • Hoe zijn de rendementen van duurzaam beleggen (ESG)?

   De rendementen van beleggingsfondsen vind je hier.

    

    

 • Pensioendatum wijzigen
  • Hoe pas ik mijn pensioendatum aan?

   Tot 3 maanden voordat je je nieuwe pensioendatum bereikt kun je deze aanpassen in jouw pensioenportaal. Ligt je nieuwe pensioendatum binnen 3 maanden? Pas dan niet alleen je pensioendatum in jouw pensioenportaal aan, maar geef dit ook aan ons door via de mail: zzp@loyalis.nl.

  • Wat gebeurt er met mijn ZZP Pensioen als ik mijn einddatum uitstel?

   Jouw ZZP Pensioen blijven wij voor jou beleggen tot aan je nieuwe einddatum. Op de manier zoals je dat van ons gewend bent.

  • Wat gebeurt er met mijn ZZP Pensioen op de einddatum als ik nog geen uitkering aangekocht heb?

   Dan wordt je ZZP Pensioen na de einddatum alleen belegt als je jouw pensioendatum uitstelt. Tot 3 maanden voordat je je nieuwe pensioendatum bereikt kun je deze aanpassen in jouw pensioenportaal. Wil je binnen 3 maanden de pensioendatum wijzigen? Pas dan niet alleen je pensioendatum in jouw pensioenportaal aan, maar geef dit ook aan via de mail: zzp@loyalis.nl.

  • Tot welke leeftijd mag ik mijn pensioendatum uiterlijk uitstellen?

   Uitstellen kan tot uiterlijk 31 december in het vijfde jaar nádat je voor het eerst AOW gerechtigd bent.

  • Wat is de vroegst mogelijke ingangsdatum van mijn ZZP Pensioen?

   Je kunt je Pensioendatum van je ZZP Pensioen maximaal vervroegen tot je 60ste. Fiscaal is het wel mogelijk om je ZZP Pensioen eerder te laten uitkeren. Wil je toch jouw ZZP Pensioen voor je 60ste laten uitkeren, dan kun je ervoor kiezen om je kapitaal al eerder over te dragen naar een andere aanbieder. Let op! Jouw beleggingen in jouw ZZP Pensioen zijn niet afgestemd op die eerdere pensioendatum. 

  • Wanneer kan ik mijn pensioendatum uitstellen?

   Uitstellen kan altijd. Geef dit wel minimaal 3 maanden voor je pensioendatum aan ons door via jouw pensioenportaal. Enkele maanden voor de door jou gekozen pensioendatum vragen we je een keuze te maken welke uitkering je wilt. Je kunt er dan ook voor kiezen om je pensioendatum uit te stellen. Uitstellen kan tot uiterlijk 31 december in het vijfde jaar nádat je voor het eerst AOW gerechtigd bent.

  • Welke uitkeringsmogelijkheden heb ik op mijn pensioendatum?

   Op jouw pensioendatum moet je met het kapitaal op je ZZP pensioenrekening een lijfrente-uitkering aankopen. Deze zogenaamde oudedagslijfrente keert jouw ZZP Pensioen maandelijks aan je uit, verspreid over meerdere jaren. Er zijn wel fiscale voorwaarden. Lees daarover hier meer. Ligt je pensioen leeftijd bijvoorbeeld voor je AOW leeftijd? En kies je voor een uitkering bij Loyalis? Dan krijg je altijd een uitkering tot je overlijdt. Kies je voor een uitkering via een bancaire aanbieder dan is de minimale duur van jouw uitkering 20 jaar plus het aantal jaren voor jouw pensioenleeftijd. Pas vanaf je AOW leeftijd heb je ook de mogelijkheid een tijdelijke uitkering, van minimaal 5 jaar, aan te kopen.

   Jouw ZZP Pensioenbelegging beëindigen we op je pensioendatum. Drie maanden voor je pensioendatum informeren we je over je uitkeringsmogelijkheden en vragen we je een keuze te maken.