Wat is de oudedagsvoorziening (OR)?

De (Fiscale) OudedagsReserve (OR) biedt je als ZZP er de mogelijkheid om een deel van je winst te reserveren voor je pensioen. Je betaalt geen inkomstenbelasting over de toename van je OR.

De OR is een boekhoudkundige reservering: het is uitstel van belasting.

  • In 2020 mag je 9,44% van jouw winst, vóór ondernemersaftrek, toevoegen aan OR.
  • Het bedrag is wel gemaximeerd tot € 9.218 (2020).
  • En je OR mag niet hoger worden dan het eigen vermogen in jouw onderneming.

De OR valt vrij zodra je je onderneming staakt, bijvoorbeeld bij pensionering.
Dan betaal je in een keer belasting over die vrijval. Om dat te voorkomen koop je dan een lijfrente uitkering aan. Over die uitkeringen betaal je dan ook inkomstenbelasting.  Maar je betaalt wel minder inkomstenbelasting over de uitkeringen die je ontvangt na het bereiken van jouw AOW-leeftijd dan daarvoor.

Je kunt je OR ook al eerder - geheel of gedeeltelijk - afstorten in een lijfrente zoals ZZP Pensioen.

Heb je een VOF dan mag je ook gebruik maken van de OR. De OR is niet mogelijk voor DGA’s.