Lifecycle structuur

Jouw inleg wordt belegd in een lifecycle structuur. Hierin wordt het beleggingsrisico automatisch afgebouwd naarmate je pensioendatum dichterbij komt.

Als je nog lange tijd kan beleggen wordt jouw inleg omgezet in aandelen met een kans op een hoger rendement en een hoger risico. Wanneer je je pensioenleeftijd nadert, bouwen wij dit risico af. Hierbij worden aandelen met een hoger risico geleidelijk ingeruild voor obligaties met een lager risico. 

De Lifecycle structuur is opgebouwd uit 3 fondsen

Het Loyalis Global Equity Fund

Het Loyalis Global Equity Fund belegt wereldwijd in verschillende markten en valuta’s. Dit zorgt voor een goede spreiding over zowel regio’s als sectoren. Van de totale inleg wordt 85% belegd in aandelen uit ontwikkelde landen. De overige 15% wordt geïnvesteerd in opkomende markten, zoals de BRIC-landen (Brazilië, Rusland, India en China). Het Global Equity Fund heeft een relatief hoog risicoprofiel met een kans op een hoger rendement. Vanwege het hogere risicoprofiel beleggen we vooral aan het begin van de lifecycle in dit fonds.

Het Loyalis Global Interest Plus Fund

Het Loyalis Global Interest Plus Fund richt zich op vermogensgroei op de langere termijn door te beleggen in obligaties met een hoger risicoprofiel. De obligaties zijn in euro’s en dollars, met een goede spreiding over regio’s en sectoren. Het Loyalis Global Interest Plus Fund heeft een lager risicoprofiel dan het Loyalis Global Equity Fund.

Het Loyalis Global Interest Fund

Dit fonds belegt in wereldwijde bedrijfs- en staatsobligaties met lange looptijden van gemiddeld 21 jaar. Het fonds belegt in hoogwaardige obligaties met een grote zekerheid van betaling van rente en hoofdsom. We beleggen vooral in Europese staatsobligaties. Daarnaast wordt ook een gedeelte belegd in obligaties buiten Europa en in bedrijfsobligaties. Dit waarborgt een zeer goede spreiding over zowel regio’s als sectoren. Het Loyalis Global Interest Fund heeft een gemiddeld risicoprofiel met een gemiddeld rendement.

Beleggingsmixen

Afhankelijk van de looptijd tot je gekozen pensioendatum doorloop je acht verschillende beleggingsmixen. Dit betekent dat jouw inleg over de drie deelfondsen wordt verdeeld volgens de onderstaande tabel.

Onze lifecycle per looptijd

Als je meer wilt weten over onze beleggingen, bekijk dan onze fondsen. En kijk hier voor onze beleggingsresultaten