ZZP Pensioen maakt gebruik van cookies. De website wordt hierdoor relevanter en persoonlijker en we kunnen u zo relevante informatie en aanbiedingen tonen op onze website. Klikt u hieronder op ‘ja’ dan accepteert u alle cookies. Kiest u voor nee, dan plaatsen wij alleen functionele en analytische cookies. Lees hier meer over ons cookiebeleid. Als u verder gaat op onze site zonder een keus te maken, dan gaat u akkoord met het plaatsen van alle cookies.
Menu

Loyalis Global Funds

Loyalis Global Funds bestaat uit drie Deelfondsen. De drie Deelfondsen hebben elk een eigen beleggingsbeleid met een eigen (variërend) risicoprofiel. In elk Deelfonds is er een primaire risicofactor aanwezig die bepalend is voor het onderliggende risico en de beoogde doelstelling. De Beheerder zal in beginsel invulling geven aan het beleggingsbeleid van de Deelfondsen door te beleggen in andere beleggingsfondsen. Hieronder worden de verschillende beleggingsfondsen kort beschreven.

Vanguard 20+ Year Euro Treasury Index Fund

Het Vanguard 20+ Year Euro Treasury Index Fund belegt in Europese staatsobligaties met een minimale kredietkwaliteit van AA. Hierbij hanteert het fonds een passieve beleggingsstrategie waarbij zoveel mogelijk het rendement en beleggingsstijl van de Barclays Euro Aggregate Treasury 20+ Index (AA- and above) wordt nagebootst. Deze markt gewogen index geeft het gehele universum weer van euro gedenomineerde staatsobligaties met een minimale rating van AA en een minimale resterende looptijd van tenminste twintig jaar. De strategie van het fonds is erop gericht om met een substantieel gedeelte van het vermogen in langlopende staatsobligaties te zijn belegd. Een gedeelte van het vermogen (maximaal 10%) kan worden belegd in kortlopende obligaties vanwege liquiditeitsvereisten (uittredende participanten). Beleggingen in andere valuta dan de euro zullen hierbij worden afgedekt zodat er geen sprake is van eventueel openstaande valuta risico’s.

Vanguard Global Bond Index Fund

Het Vanguard Global Bond Index Fund belegt wereldwijd in obligaties met een minimale kredietkwaliteit van Baa3 / BBB-. Hierbij hanteert het fonds een passieve beleggingsstrategie waarbij zoveel mogelijk het rendement en beleggingsstijl van de Barclays Global Aggregate Float Adjusted Bond Index wordt nagebootst. Deze markt gewogen index biedt een brede maatstaf voor een wereldwijde gespreide vastrentende waarden portefeuille. De index wordt samengesteld met wereldwijd staats- en bedrijfsobligaties in vier onderliggende valuta’s: US dollar, Euro, Japanse Yen en Britse pound sterling. Naast liquiditeitsvereisten moeten obligaties een resterende looptijd hebben van meer dan 1 jaar en een minimale kredietkwaliteit van Baa3 / BBB-. De strategie van het fonds is erop gericht om met een substantieel gedeelte van het vermogen in obligaties te zijn belegd. Een gedeelte van het vermogen (maximaal 10%) kan vanwege liquiditeitsvereisten worden belegd in kortlopende obligaties alsmede in beleggingsinstellingen waaronder ETF’s (exchange traded funds). Tenslotte mag een gedeelte van het vermogen (maximaal 5%) worden belegd in warrants. Beleggingen in andere valuta dan de euro worden afgedekt zodat er geen sprake is van eventueel openstaande valuta risico’s.

Blackrock Euro Credit Bond Index Fund

Het Blackrock Euro Credit Bond Index Fund belegt in euro gedenomineerde bedrijfsobligaties en in mindere mate in overheid gerelateerde obligaties met een minimale kredietkwaliteit van Baa3 / BBB-. Hierbij hanteert het fonds een passieve beleggingsstrategie waarbij zoveel mogelijk het rendement en beleggingsstijl van de Citigroup Euro Big ex Domestic Treasury Index wordt nagebootst. Deze markt gewogen index biedt een brede maatstaf voor euro gedenomineerde liquide bedrijfsobligaties. Naast liquiditeitsvereisten moeten de bedrijf- overheid gerelateerde obligaties een resterende looptijd hebben van meer dan 1 jaar en een minimale rating van Baa3 / BBB-. De strategie van het fonds is erop gericht om met een substantieel gedeelte van het vermogen in obligaties te zijn belegd. Het fonds maakt gebruik van technieken voor efficiënt portefeuillebeheer of om zich te beschermen tegen wisselkoersrisico. Deze technieken kunnen onder meer bestaan in de strategische selectie van bepaalde effecten die deel uitmaken van de referentie index. Ze kunnen ook het gebruik van afgeleide financiële instrumenten omvatten (d.w.z. beleggingen waarvan de koersen zijn gebaseerd op een of meer onderliggende activa). Het fonds kan zijn beleggingen ook kortstondig gedekt uitlenen aan bepaalde in aanmerking komende derden. Dit wordt gedaan om extra inkomsten te genereren en de kosten van het Fonds te compenseren.

Blackrock US Corporate Bond Index Fund

Het Blackrock US Corporate Bond Index Fund belegt in US dollar gedenomineerde bedrijfsobligaties met een minimale kredietkwaliteit van Baa3 / BBB-. Hierbij hanteert het fonds een passieve beleggingsstrategie waarbij zoveel mogelijk het rendement en beleggingsstijl van de Citigroup Euro Dollar Bond Index wordt nagebootst. Deze markt gewogen index biedt een brede maatstaf voor in US dollar gedenomineerde liquide bedrijfsobligaties. Naast liquiditeitsvereisten moeten de bedrijfsobligaties een resterende looptijd hebben van meer dan 1 jaar en een minimale rating van Baa3 / BBB-. De strategie van het fonds is erop gericht om met een substantieel gedeelte van het vermogen in obligaties te zijn belegd. Het fonds maakt gebruik van technieken voor efficiënt portefeuillebeheer of om zich te beschermen tegen wisselkoersrisico. Deze technieken kunnen onder meer bestaan in de strategische selectie van bepaalde effecten die deel uitmaken van de referentie index. Ze kunnen ook het gebruik van afgeleide financiële instrumenten omvatten (d.w.z. beleggingen waarvan de koersen zijn gebaseerd op een of meer onderliggende activa). Het fonds wordt genoteerd in Euro’s. Openstaande valuta risico´s binnen het fonds worden afgedekt.

Blackrock Emerging Markets Government Bond Index Fund

Het Blackrock Emerging Markets Government Bond Index Fund belegt in US dollar luidende obligaties die zijn uitgegeven door overheden en overheidsinstanties die 100% zijn gegarandeerd zijn door overheden van opkomende landen. Er is geen minimale kredietkwaliteit vereist. Hierbij hanteert het fonds een passieve beleggingsstrategie waarbij zoveel mogelijk het rendement en beleggingsstijl van de JP Morgan Emerging Markets Bond Index wordt nagebootst. Deze markt gewogen index biedt een brede maatstaf voor in US dollar gedenomineerde liquide staatsobligaties van opkomende markten. Naast liquiditeitsvereisten moeten de overheidsobligaties een resterende looptijd hebben van meer dan 1 jaar. De strategie van het fonds is erop gericht om met een substantieel gedeelte van het vermogen in obligaties te zijn belegd. Het fonds maakt gebruik van technieken om een rendement te behalen dat vergelijkbaar is met dat van zijn referentie-index. Deze technieken kunnen onder meer betrekking hebben op de strategische selectie van bepaalde effecten die deel uitmaken van de referentie index. Ze kunnen ook het gebruik van afgeleide financiële instrumenten (derivaten) omvatten (d.w.z. beleggingen waarvan de koersen zijn gebaseerd op een of meer onderliggende activa). Het fonds wordt genoteerd in Euro. Openstaande valuta risico´s binnen het fonds worden afgedekt.

iShares MSCI World Socially Responsible Investing Fund

Het fonds streeft ernaar de prestatie van een aandelenindex te volgen die is samengesteld uit bedrijven in ontwikkelde markten die voldoen aan bepaalde Environmental, Sociale en Governance (ESG) criteria. Dit fonds selecteert wereldwijd ondernemingen met de hoogste ESG ratings per sector en sluit ondernemingen uit die betrokken zijn bij zeer controversiële zaken of actief zijn op het gebied van militaire wapens, vuurwapens voor niet-militair gebruik, tabak, alcohol, kernenergie, gokken, pornografie en genetische modificatie. Het fonds streeft naar vermogensgroei op langere termijn door te beleggen in wereldwijde en maatschappelijk verantwoorde aandelen. De voornaamste risicofactor in dit fonds is de variabiliteit van aandelenkoersen. Er wordt daarbij wereldwijd belegd in de lokale valuta in ontwikkelde markten. Dit waarborgt een goede spreiding over zowel regio’s als sectoren. Het geselecteerde fonds belegt passief in de geselecteerde aandelenindex, zijnde: MSCI World SRI Select Index. De valutarisico´s binnen het fonds worden niet afgedekt.

iShares MSCI Emerging Markets Socially Responsible Investing Fund
Het fonds streeft ernaar de prestatie van een index te volgen die is samengesteld uit bedrijven in opkomende landen die voldoen aan bepaalde ESG criteria. Dit fonds selecteert ondernemingen in opkomende markten met de hoogste ESG ratings per sector en sluit ondernemingen uit die betrokken zijn bij zeer controversiële zaken of actief zijn op het gebied van militaire wapens, vuurwapens voor niet-militair gebruik, tabak, alcohol, kernenergie, gokken, pornografie en genetische modificatie. Het fonds streeft naar vermogensgroei op langere termijn door te beleggen in maatschappelijk verantwoorde aandelen in opkomende markten. De voornaamste risicofactor in dit fonds is de variabiliteit van aandelenkoersen. Er wordt daarbij belegd in de lokale valuta in opkomende markten. Het geselecteerde fonds belegt passief in de geselecteerde aandelenindex, zijnde: MSCI Emerging Markets SRI Select Index. De valutarisico´s binnen het fonds worden niet afgedekt.