2017 was een mooi beleggingsjaar. Maar wat brengt 2018?

21 December 2017

2017 was een mooi beleggingsjaar. Maar wat brengt 2018?

De signalen van de financiële markten staan op groen. De crisis is voorbij maar de rente staat nog steeds laag. Ontstaan hierdoor zeepbellen die in 2018 knappen?

Aandelen

Ons aandelenfonds, het Equity SRI, heeft het goed gedaan in 2017 met een groei van 8,13%. De bedrijfswinsten stijgen, de werkloosheid daalt  en bedrijven investeren weer. Dat alles kan leiden tot structurele groei.

De obligatiemarkt

Je zou verwachten dat een dalende werkloosheid zorgt voor een verkrapping in de arbeidsmarkt, en hierdoor stijgende lonen, met als gevolg stijgende inflatie en stijgende rentes. Maar de rentemarkt komt nauwelijks in beweging. Hoe komt dat? Arbeidscontracten zijn flexibeler en korter en de macht van vakbonden is minder. Dat zorgt ervoor dat de loonkosten min of meer gelijk blijven. De inflatie en de rentes blijven daarmee ook laag. Ons obligatiefonds, het Interest fund, is slechts matig gestegen met 0,62%. Daarnaast kopen obligatiebeleggers steeds meer leningen van risicovolle bedrijven om toch wat rendement te maken. Hierdoor is ook het rendement op deze risicovollere obligaties gedaald. Toch is ons Interest Plus fund aardig gegroeid. Dat komt met name door de daling van de dollar Die daling heeft een gunstig effect gehad op de schulden van de zgn. emerging markets die in dollars worden afgelost. Dat heeft positief doorgewerkt in een groei van 3,51%.

Europa

Europa doet het over de gehele breedte goed. Met name Spanje en Portugal hebben hervormingen doorgevoerd, waardoor de werkloosheid is gedaald. En ook Frankrijk begint zijn arbeidsbeleid flexibeler te maken. De disbalans tussen Noord en Zuid Europa is hierdoor sterk verminderd. Ook de politiek is stabieler geworden. Italië is echter nog een negatieve uitzondering. Arbeidsflexibiliteit is er ver te zoeken en de werkloosheid, vooral onder jongeren, is nog hoog. En dat geeft risico’s: de ECB houdt nu kunstmatig de rente laag, en daar profiteert de Italiaanse economie van. Als de ECB zijn steun afbouwt is het de vraag hoe de Italiaanse economie zich dan staande houdt. Daar komen de verkiezingen volgend jaar nog bij; door de hoge werkloosheid kunnen anti-Europese partijen de meerderheid krijgen. Ook dat zal de stabiliteit van Italië - en Europa - onder druk kunnen zetten.

De VS

In de VS heeft president Trump onlangs zijn belastingplan gelanceerd, waarbij bedrijven en consumenten minder belasting gaan betalen. Dit is goed voor de economische groei. Het plan is inmiddels goedgekeurd door het congres, dat door minder dan een derde van de bevolking wordt gesteund. En de Fed, het stelsel van centrale banken in de VS, heeft de rente onlangs weer voorzichtig met een klein stapje verhoogd. Een klein stapje, omdat de loongroei en hiermee de inflatie in de VS toch nog wat tegenvallen.

En de bitcoin dan?

We zien de bitcoin als zeer speculatief en de groei ervan is grotendeels ingegeven door consumenten, die een graantje willen meepikken. Institutionele beleggers doen (nog) niet mee aan investeren in bitcoins. Het is nog erg lastig om de bitcoin precies te waarderen. Want  welke dienstverlening kunnen we eraan koppelen en hoe kunnen we die vervolgens waarderen? Dat weten we nog onvoldoende.

Wat gebeurt er in 2018? Meerdere visies

Er zijn meerdere visies over 2018. Eén visie is, dat we het einde van een groeicyclus hebben bereikt. Een periode van economische laagconjunctuur zou hierop kunnen volgen. Een andere visie is, dat de economische groei nog wel enige tijd aanhoudt; de overheidsbegrotingen zijn op orde en de bedrijven investeren weer, wat structurele groei kan betekenen. De volgende gebeurtenissen in 2018 zullen echter deze visies beïnvloeden: rentestappen door de Fed, de verkiezingen in Italië, de Brexit, de ECB die deels stopt met het inkopen van bedrijfsobligaties, Griekenland die nog aan het infuus ligt, de schulden afbouw in China en nog veel meer. Sommige gebeurtenissen zijn nu al ingecalculeerd in de koersen, anderen nog niet. Kortom, het wordt beslist geen saai beleggingsjaar!

 

Wie is Zenno? 

Zenno Cornelisse

Zenno Cornelisse, marketeer van het ZZP Pensioen, is zelf ondernemer en heeft een lange carriere in de financiële wereld. Hij weet inmiddels alles over zaken als beleggingsrisico's en geeft regelmatig presentaties over het ZZP Pensioen.