Beleggingsresultaten ZZP Pensioen eerste kwartaal 2015

19 May 2015

Beleggingsresultaten ZZP Pensioen eerste kwartaal 2015

Een vliegende start van het ZZP Pensioen. Bekijk de eerste resultaten van onze fondsen en lees onze toelichting

Bekijk de resultaten per looptijd en fonds

Lees hieronder onze toelichting voor het eerste kwartaal. 

Algemene terugblik

In het eerste kwartaal deden zich enkele opmerkelijke ontwikkelingen voor die grote gevolgen voor de financiële markten hadden. Veruit de belangrijkste was dat de ECB zijn kwantitatieve verruimingsprogramma uitbreidde met de opkoop van staatsobligaties uit de eurozone. De aankondiging in januari van het programma overtrof de verwachtingen van de markt zowel in omvang als in tijdsduur. Het besef van de macht van de ECB in deze markt drukte de obligatierendementen tot nieuwe laagterecords: zo daalde de Duitse 10-jaars rente naar slechts 0,2% terwijl ook de spreads van obligaties uit perifere eurolanden kleiner werden. Toen de ECB eind maart met de implementatie van het programma begon, was ook de euro fors gedaald en had eerder die maand een dieptepunt van 1,05 ten opzichte van de US dollar bereikt. De Europese aandelenbeurzen waren intussen sterk gestegen, mede onder invloed van de betere economische cijfers in Europa, waar veel indicatoren positiever uitvielen dan verwacht.

Een centrale bank die de markten zeker verraste, was die van Zwitserland. De Zwitserse centrale bank liet het wisselkoersplafond van de Zwitserse frank los, waarop die de heftigste beweging van een belangrijke valuta in veertig jaar vertoonde. De Zwitserse frank schoot in één dag circa 15% omhoog ten opzichte van de euro en is sindsdien ongeveer op dat niveau gebleven.

In de VS reageerde het belangrijkste beleidsbepalende orgaan van de Federal Reserve op de economische ontwikkelingen door het woord "geduld" uit zijn verklaringen over mogelijke toekomstige renteverhogingen te schrappen. Hoewel dit alom verwacht was, maakt het de toekomstige beleidsstappen toch minder voorspelbaar, vooral omdat de economie het afgelopen kwartaal meer gemengde signalen gaf. De rente van 10-jaars US Treasuries, die eerder in het kwartaal tot 2,25% was gestegen, zakte weer onder de 2% en ook de dollar daalde licht ten opzichte van de euro naar 1,08.

De grootste verrassing op politiek terrein was afkomstig uit Griekenland. Niet zozeer vanwege de overweldigende zege van de oppositie bij de verkiezingen in januari, maar vanwege de koers die de nieuwe regering besloot te varen tegenover Europa en met name de trojka. Dit zorgde voor enige nervositeit op de financiële markten, die de winst van de perifere spreads gedeeltelijk tenietdeed.

Resultaten voor de Loyalis Global Funds

Voor het ZZP Pensioen is een lifecycle gemaakt, die bestaat uit drie fondsen. Deze fondsen hebben over het eerste kwartaal van 2015 de volgende rendementen gehaald. Wil je de behaalde resultaten per looptijd of per fonds zien, klik hier.

Het Loyalis Global Equity Fund: 9,07%

Het Loyalis Global Equity Fund belegt wereldwijd in verschillende markten en valuta’s. Dit zorgt voor een goede spreiding over zowel regio’s als sectoren. Van de totale inleg wordt 85% belegd in aandelen uit ontwikkelde landen. De overige 15% wordt geïnvesteerd in opkomende markten, zoals de BRIC-landen (Brazilië, Rusland, India, China). 

De aandelenmarkten kenden een zeer sterk eerste kwartaal, waarin het rendement van alle regio's in euro uitgedrukt (onafgedekt) positief was. De belangrijkste gebeurtenis dit kwartaal was de start van de extra monetaire stimulering door de ECB via het obligatie-opkoopprogramma (QE). Het anticiperen op QE, gevolgd door de feitelijke implementatie, leidde tot uitstekende rendementen op de aandelenmarkten. In Europa behoorden Denemarken, Duitsland en Portugal tot de best presterende landen. Ook de Amerikaanse aandelen vervolgden hun stijgende lijn, mede onder invloed van de meer behoedzame toon van de Federal Reserve over een mogelijke renteverhoging.

De opkomende aandelenmarkten behaalden een positief rendement. De best presterende regio's waren opkomend Europa en Azië. In Azië werden de hoogste rendementen behaald door de Filippijnen en China. De grootste negatieve uitschieter in de opkomende markten was Griekenland, met een negatief rendement van meer dan 20%. De tijdelijke oplossing voor dit land weet tot nu toe het risico van een default of Grexit nog niet weg te nemen.

Het Loyalis Global Interest Plus Fund: 0,26%

Het Loyalis Global Interest Plus Fund richt zich op vermogensgroei op de langere termijn. Het Loyalis Global Interest Plus Fund belegt in bedrijfsobligaties van ontwikkelde markten uitgegeven in Euro en in US dollars. Hiernaast wordt ook een gedeelte belegd in (quasi) staatsobligaties van opkomende markten welke luiden in US dollars. Dit waarborgt een goede spreiding over zowel regio’s als sectoren. 

De credit markten hadden moeite om de daling van de staatsrentes bij te houden en spreads stonden onder druk. Bij met name de bedrijfsobligaties was er een record aan nieuwe uitgiftes en het grote aanbod verstoorde de markten dusdanig dat de spreads van deze nieuwe obligaties uitliepen. 

Emerging Market overheidsobligaties kenden een sterk eerste kwartaal. Er was er sprake van een enorme diversiteit binnen deze obligaties. Russische obligaties herstelden door het staakt het vuren in de Oekraïne en een stabiliserende olieprijs. Obligaties uitgegeven door Brazilië kenden een negatieve rendementsontwikkeling van – 1,4% aangezien de economie zeer waarschijnlijk in een recessie terecht zal komen dit jaar.

Het Loyalis Global Interest Fund: 3,79%

Dit fonds belegt in wereldwijde bedrijfs- en staatsobligaties met lange looptijden, van gemiddeld 21 jaar. Hiermee beleggen we in obligaties met een grote zekerheid. We beleggen vooral in Europese staatsobligaties.

De rentes van de Europese kernlanden (o.a. Nederland, Duitsland en Frankrijk) daalden dit kwartaal tot het laagste niveau ooit, wat positieve rendementen op staatsobligaties opleverde. De Duitse 10-jaars rente daalde naar een niveau van 0,2%. De staatsobligatierendementen in de VS en het VK daalden in januari, gingen weer wat omhoog in februari en bleven min of meer stabiel in maart. Dit is het resultaat van een sterkere economie en de verwachting dat het monetaire beleid dit of volgend jaar zal worden verkrapt.

Vooruitblik

Het uitgebreide QE-programma van de ECB is nog maar pas begonnen en heeft nog 17 maanden te gaan, en de markten gaan ervan uit dat de interventie in feite voor wat de beleggers betreft maar tot één uitkomst kan leiden: lagere obligatierendementen, vlakkere yield curves, lagere credit spreads, hogere aandelenkoersen en een lagere euro/dollar-koers. Welke gebeurtenissen of ontwikkelingen zouden roet in het eten kunnen gooien? Niet heel veel, maar er zijn er wel een paar. Bijvoorbeeld als de feitelijke implementatie van het programma mislukt omdat de ECB niet voldoende
obligaties kan kopen en zijn geloofwaardigheid verliest. Dit was iets wat de marktdeelnemers bij de aankondiging van het programma zorgen baarde, maar inmiddels zijn ze er geruster op. Een ander risico is dat Griekenland onverwacht en op chaotische wijze uit de eurozone vertrekt. Als dit gevolgen heeft voor de rendementen in de periferie, kan dit een (groot) deel van hetgeen al met de QE van de ECB is bereikt, tenietdoen. Tot slot zou een sterke daling van de olieprijs extra deflatiedruk kunnen veroorzaken, bijvoorbeeld vanwege een hoger dan verwacht aanbod uit Iran na de recent gesloten overeenkomst over het nucleaire programma van het land, of vanwege een lagere groei van de Chinese economie.

De rendementen zijn berekend op basis van de intrinsieke waarde, inclusief herbelegging van het dividend, exclusief het fiscale voordeel en na kosten. Resultaten uit het verleden zijn geen betrouwbare indicator voor de toekomst.