De Deelnemersraad ZZP Pensioen zoekt een nieuw lid

20 December 2018

De Deelnemersraad ZZP Pensioen zoekt een nieuw lid

Vanwege het vertrek van één van de vijf leden van de Deelnemersraad van ZZP Pensioen zoeken we een nieuwe enthousiaste zzp’er die interesse heeft in het reilen en zeilen van ZZP Pensioen.

Wat doet de deelnemersraad?

De belangrijkste taak van de raad is om de wensen en behoeften van bestaande en toekomstige deelnemers onder de aandacht te brengen bij het bestuur. Ook fungeert de deelnemersraad als klankbord bij nieuwe ontwikkelingen of producten of wordt advies gegeven over de communicatie met de deelnemers. De deelnemersraad sluit dus aan op een belangrijke pijler van het ZZP Pensioen: 'voor ZZP’ers, door ZZP’ers'.

Enkele thema’s waarmee de deelnemersraad zich op dit moment bezighoudt, zijn:

  • een garantiestelling om beleggingszorgen weg te nemen
  • duurzaam beleggen
  • een arbeidsongeschiktheidsverzekering
  • communicatie

Ieder kwartaal is er een bijeenkomst met het bestuur en APG/Loyalis. Los daarvan plannen de leden af en toe een onderling overleg in, meestal via Skype. Soms wordt gevraagd om in het openbaar te treden door deel te nemen aan een workshop, webinar of een interview voor een artikel. Dit is nooit verplicht. Daarnaast worden er kennissessies georganiseerd voor de leden. Alle deelnemersraadsleden worden in principe benoemd voor drie jaar.

Wie zoeken we?

Bij het samenstellen van de deelnemersraad letten we op diversiteit: vrouw en man, jong en oud, meer en minder pensioenkennis en verschillende professionele achtergronden.
Daarom zijn we in het bijzonder op zoek naar mensen uit een andere branche dan de zakelijke dienstverlening. Pensioenkennis is niet noodzakelijk. Wel van belang is dat je een actieve inbreng hebt.

De deelnemersraad bestaat uit: 

  • Frank van Alphen, pensioenjournalist
  • Janneke Boerman, jurist
  • Patrice de Bruin, marktonderzoeker
  • Alexandra Gerny, coach
  • Inge Rek, tekstschrijver en notulist

Over ZZP Pensioen

ZZP Pensioen is een vrijwillige oudedagsvoorziening die sinds januari 2015 actief is. Het is een initiatief van de Stichting ZZP Pensioen (St. ZZP Nederland, PZO-ZZP, FNV Zelfstandigen, Zelfstandigen Bouw) en wordt uitgevoerd door Loyalis/APG. Onderscheidend aan de regeling is de betrokkenheid van de ZZP-organisaties, de deelnemersraad, de lage kosten en de gedegen lifecycle-opbouw.
Het beheer van ZZP Pensioen wordt uitgevoerd door Loyalis Sparen & Beleggen N.V., een onderdeel van APG Groep N.V. Loyalis Sparen & Beleggen N.V. is opgenomen in het register van de AFM.

Sollicitatieprocedure

Ben je geïnteresseerd? Dan horen we graag van je!
Je kunt een korte motivatie sturen naar het onderstaande e-mailadres.
In de motivatie lezen we graag wie je bent, wat je werkzaamheden zijn en wat je inbreng kan zijn in de deelnemersraad.
Reacties graag vóór 15 januari 2019 aanstaande naar: info@gerny.nl (Alexandra Gerny).