Deel 1: Wat is de PEB en wat komt er voor in de plaats

20 September 2016

Deel 1: Wat is de PEB en wat komt er voor in de plaats

Veel DGA’s krijgen een punthoofd van het ingewikkelde pensioen in eigen beheer (PEB). Deze regeling verdwijnt eind dit jaar. In een drieluik leggen we je uit waarom de oude regeling gaat verdwijnen, wat de overgangsregeling wordt en wat je kunt regelen als alternatief.

Staatssecretaris Wiebes (Financiën) bereidt een regeling voor waarmee je als DGA pensioen in eigen beheer kunt afbouwen. Tegen fiscaal aantrekkelijke voorwaarden. Nu kun je als directeur-grootaandeelhouder jaarlijks een bedrag reserveren op de bedrijfsbalans voor de oudedag. Mits je tien procent van het aandelenkapitaal bezit en in dienst bent van je eigen BV. Je kunt dat bedrag aftrekken van de winst en investeren in de onderneming. Of reserveren voor pensioen. 

Pensioen in eigen beheer: ondoorzichtig en prijzig
Veel ondernemers krijgen een punthoofd van de PEB, leert de praktijk. Want de pensioenverplichting drukt zwaar op de solvabiliteit van het bedrijf. Het eigen vermogen wordt opgeslokt door de reservering voor pensioen. Je riskeert bovendien een boete van de fiscus als je jezelf dividend uitkeert terwijl dat gezien de reservering voor je oudedag niet kan. En zo zijn er nog vele fiscale en financiële nadelen. De jaarlijkse berekening van de waarde van de pensioenverplichtingen kost bijvoorbeeld een hoop geld. Vanwege de complexe regelgeving heb je de hulp van een accountant en actuaris nodig. 

PEB fiscaal voordelig afkopen
De regering werkt aan een tijdelijke overgangsregeling waarbij een belastingvoordeel ontstaat als je als DGA het pensioen in eigen beheer afkoopt. Vanaf 1 januari 2017 krijgen ondernemers drie jaar de tijd om vrijwillig de fiscale claim op hun pensioenpot af te kopen. Je betaalt dan 36,4% over het vrijgevallen pensioenvermogen, in plaats van de gebruikelijke 52%.

Pensioen opbouwen buiten eigen bedrijf
Je kunt het opgebouwde pensioen na de overgangsregeling bijvoorbeeld onderbrengen buiten je bedrijf.  Bij het ZZP Pensioen bijvoorbeeld.
Lees hier over de voor- en nadelen van de alternatieven voor de opbouw van pensioen in eigen beheer.