Deel 2: Wat zijn alternatieven voor pensioen in eigen beheer

20 September 2016

Deel 2: Wat zijn alternatieven voor pensioen in eigen beheer

Je wilt als DGA pensioen opbouwen buiten je eigen bedrijf. Hoe doe je dat? Waar kun je terecht? En wat zijn de voor- en nadelen?

Als directeur-grootaandeelhouder kun je vanaf 2017 geen pensioen meer opbouwen via pensioen in eigen beheer (PEB). Ingewikkelde regels maken de oudedagregeling ondoorzichtig. De jaarlijkse berekening van de pensioenverplichting kost bovendien veel geld. De regering werkt aan een tijdelijke overgangsregeling waarbij een belastingvoordeel ontstaat als je als DGA het pensioen in eigen beheer stapsgewijs afkoopt. Vanaf 1 januari 2017 krijg je als ondernemer drie jaar de tijd om de fiscale claim op je pensioenpot met korting af te kopen. Je betaalt dan 36,4% over het vrijgevallen pensioenvermogen, in plaats van de gebruikelijke 52%.

Pensioen opbouwen bij verzekeraar
Als DGA kun je voor pensioenopbouw ook terecht bij een pensioenverzekeraar. Je sluit dan een levensverzekering af met een zogenoemde pensioenclausule. Met de verzekeraar spreek je af wanneer je stopt met werken en hoe lang de uitkering duurt. Op de dag dat je met pensioen gaat, koop je een lijfrenteverzekering. Die een maandelijkse of jaarlijkse uitkering garandeert.   

Voordelen:

✓ Bij faillissement kunnen schuldeisers niet aan jouw pensioengeld komen.

✓ Bij verzekeraars kun je geld beleggen voor een hoger rendement en kosten kunnen lager uitvallen door schaalvoordelen. 

✓ Het verzekerde kapitaal wordt omgezet in een nabestaandenuitkering als jij voor je pensioendatum overlijdt. 

✓ Bij een levenslange verzekering loopt je pensioenuitkering door als je langer leeft dan voorzien.

✓ Je kunt een ‘vrijstelling voor premie arbeidsongeschiktheid’ afsluiten; de verzekeraar betaalt je pensioen door als je onverhoopt niet meer kunt werken.

✓ Tegen betaling kun je pensioen indexeren.

 

Nadelen:

✕ Geld staat vast en kun je niet gebruiken voor bijvoorbeeld investeringen.

✕ Geen overzicht van beleggingen, tenzij de verzekeraar de ontwikkeling toont in een portaal. 

✕ Verzekeren kost geld.

✕ Als je na je pensioendatum overlijdt, krijgen jouw nabestaanden meestal niets

 

DGA en ZZP Pensioen
Je kunt als DGA ook pensioen opbouwen buiten je bedrijf. Via het ZZP Pensioen bijvoorbeeld. Dat klinkt als directeur-grootaandeelhouder misschien gek, maar het kan wel. Je profiteert net als ZZP’ers van de voordelen, zoals:

✓ Flexibele inleg.

✓ Zelf je pensioendatum kiezen.

✓ Uitkering bij arbeidsongeschiktheid

✓ Bij faillissement kunnen schuldeisers niet aan jouw pensioengeld komen.

✓ Bij bijstand is jouw opgebouwde pensioenkapitaal voor € 250.000 vrijgesteld van de inkomenstoets.

✓ Schaalvoordelen van collectief beleggen, dus lage kosten

✓ Het opgebouwde kapitaal wordt omgezet in een nabestaandenuitkering als jij voor je  pensioendatum overlijdt. Als je na je pensioenleeftijd overlijdt, krijgen jouw nabestaanden de uitkering die jij destijds hebt gekozen. Die gaat gewoon door.

✓ Je kunt voor een gegarandeerde, levenslange uitkering kiezen, maar ook voor een tijdelijke uitkering

✓ Online overzicht van opgebouwd pensioen en beleggingsresultaten.

 

Let wel op dat je tot je pensioendatum niet vrij over je inleg kunt beschikken. Die inleg is immers bedoeld voor je pensioen.

 

Lees hier meer over de DGA en het ZZP Pensioen.