Deel 3: Wat kun je als DGA met het ZZP Pensioen?

20 September 2016

Deel 3: Wat kun je als DGA met het ZZP Pensioen?

Het klinkt misschien gek, als directeur-grootaandeelhouder met ZZP Pensioen opbouwen voor je oudedag. Toch kan het, en het levert je voordelen op.

Je kunt als DGA buiten je bedrijf pensioen opbouwen via bijvoorbeeld een bank, verzekeraar of ZZP Pensioen. Met als voordeel dat je geen reserve hoeft op te bouwen op de balans. De hoge kosten voor de jaarlijkse pensioenverplichting en waardering hoef je dan niet te betalen. Zoals met pensioenopbouw in eigen beheer (PEB) wel het geval is. Deze regeling voor DGA’s verdwijnt aan het eind van het jaar. Vanaf 1 januari 2017 krijg je als ondernemer drie jaar de tijd om de fiscale claim op je pensioenpot af te kopen. Tegen gunstige voorwaarden. Je betaalt dan 36,4% over het vrijgevallen pensioenvermogen, in plaats van de gebruikelijke 52%.

Belastingvriendelijk pensioen opbouwen
Voordeel van sparen via ZZP Pensioen: je kunt maximaal gebruikmaken van de fiscale ruimte en dus belastingvriendelijk pensioenvermogen opbouwen. Je bepaalt zelf hoeveel geld je jaarlijks opzij zet en wanneer je stopt met werken. Flexibiliteit die past bij ondernemerschap; het ene jaar gaat immers beter dan het andere. Je kunt bovendien het hele jaar zien hoe je geld rendeert en je krijgt maandelijks een e-mail met de beleggingsresultaten. ZZP Pensioen staat voor behoud en groei van vermogen voor lange termijn. Er wordt gewerkt met vaste beleggingsmixen van 3 fondsen. De mix wordt steeds opnieuw aangepast aan hoe lang het nog duurt totdat jij met pensioen gaat. Deze manier van beleggen is ontwikkeld in samenwerking met APG. Dit zorgt voor schaalvoordelen met lage beleggingskosten voor deelnemers als gevolg. Andere voordelen:

✓ Zelf bepalen hoeveel geld je jaarlijks opzij zet
✓ Zelf bepalen wanneer je stopt met werken
✓ Bij overlijden wordt het opgebouwde kapitaal uitgekeerd aan nabestaanden.
✓ Bij arbeidsongeschiktheid kun je een uitkering uit je opgebouwde pensioenkapitaal halen
✓ Altijd op de hoogte hoe je geld rendeert

Let wel op dat je tot je pensioendatum niet vrij over je inleg kunt beschikken. Die inleg is immers bedoeld voor je pensioen. Je kunt er dus niet mee ondernemen. Maar hierdoor is je pensioengeld wel vrij van jouw ondernemingsrisico’s.