Verplicht een oudedagsvoorziening opbouwen als ZZP’er??

21 December 2017

Verplicht een oudedagsvoorziening opbouwen als ZZP’er??

Het kabinet is er inmiddels wel uit: tijdens deze regeerperiode géén verplicht pensioen voor ZZP’ers. Maar de vakbonden zijn nog niet zo ver. “De flexibilisering moet gekeerd worden”, aldus vakbonden FNV en het CNV. “Bijvoorbeeld door het verplichten van pensioenopbouw en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor ZZP’ers”.

Verplichte deelname zou oneigenlijke concurrentie op pensioenpremies tussen ZZP’ers en niet-ZZP’ers voorkomen, aldus de vakbonden. Wie geen pensioenpremie betaalt zou immers goedkoper kunnen werken. Bovendien wordt gevreesd dat ZZP’ers te weinig geld opzijzetten voor hun pensionering en later een groot beroep op sociale voorzieningen gaan doen.

Merendeel ZZP’ers tegen pensioenplicht

Meer dan 87% van de ZZP’ers is tegen deze vakbondsstelling, aldus een recent onderzoek van ZZP Nederland, waarop bijna 4000 ZZP’ers hebben gereageerd. En 95% van de ZZP’ers is tegen bemoeienis door de vakbonden. Pensioen verplichten matcht niet met ondernemerschap. Het hoort immers bij het ondernemerschap om zelf keuzes te maken wat je wilt regelen voor je oude dag. Je geeft zekerheden op, maar daar krijg je vrijheid voor terug. Zeker als startende ondernemer heb je je geld nodig om je bedrijf op te bouwen en een buffer aan te leggen. Dan staat je hoofd en je portemonnee niet naar pensioen. Uit het onderzoek van ZZP Nederland blijkt, dat ruim 65% van de ondervraagde ZZP’ers spaart voor een aanvullende oudedagsvoorziening, naast de AOW.

Beter: huidige drempels wegnemen

Veel ZZP’ers vinden pensioen ingewikkeld. Wat kan ik maximaal storten? Kan ik mijn pensioen eerder laten ingaan? Hoe lang kan ik mijn pensioen laten uitkeren? Het kabinet kan beter de bestaande regelingen vergemakkelijken en toegankelijker maken. Want het berekenen van de jaar- en reserveringsruimte en de eisen die gesteld worden aan de uitkeringslengten vóór en na je AOW-leeftijd kunnen veel eenvoudiger. Of als iemand per se wil sparen en niet wil beleggen voor zijn pensioen, dan hiervoor ook een vrijstelling Box 3 realiseren. Dan kunnen meer ZZP’ers hun oude dag regelen met de bestaande regelingen, zonder verplichtstelling.

 

Wie is Zenno? 

Zenno Cornelisse

Zenno Cornelisse, marketeer van het ZZP Pensioen, is zelf ondernemer en heeft een lange carriere in de financiële wereld. Hij weet inmiddels alles over zaken als beleggingsrisico's en geeft regelmatig presentaties over het ZZP Pensioen.