Olie op het beleggingsvuur

24 January 2016

Olie op het beleggingsvuur

De beleggingswereld staat nooit stil. En elke beweging heeft invloed op jouw inleg in je ZZP Pensioen. Vandaag willen we je dan ook eens bijpraten over een blijvend thema in de economische wereld: de olieprijzen. Want hoeveel effect heeft een schommeling in de olieprijzen? En waar komt dat door? En wat heeft dat dan voor effect op jouw ZZP Pensioen?

Wie de laatste jaren zelf zijn of haar benzine heeft moeten betalen, heeft vaak genoeg met de ogen staan knipperen als het ging om benzineprijzen. Maar de laatste tijd staan we net wat vrolijker bij de pomp en vrezen we de energierekening minder. De olieprijzen zijn namelijk behoorlijk aan het dalen. Want door de afnemende vraag naar olie vanuit onder andere China  en de toenemende productie uit landen als de VS daalt de olieprijs al maanden. En die prijs kan nog lager, want het grote olieland Iran mag na jaren geboycot te zijn eindelijk weer gaan exporteren dit jaar. Al met al goed nieuws toch? Tot op zekere hoogte natuurlijk wel. Olie en gas zijn immers belangrijke grondstoffen voor talloze producten en vervoersmiddelen. De vliegtuigmaatschappijen varen hier bijvoorbeeld wel bij. Daarbij is het zo dat wanneer jij je niet blauw betaalt aan benzine en je warme bad, je geld over hebt voor andere zaken. En dat stimuleert de economie weer. Iedereen blij, toch?

Belangrijke grondstof
Helaas ligt het (natuurlijk) niet zo simpel. Grote bedrijven als Shell of RWE verdienen vele malen minder als de olieprijzen laag staan, tel daarbij op dat belangrijke economische landen als Rusland voor een groot deel afhankelijk zijn van de opbrengsten van olie of gas. Deze bedrijven kunnen als gevolg van die mindere opbrengst weer minder investeren. Dat dat om aanzienlijke bedragen gaat, is wel te zien aan de hoogte van de investeringen van Shell. De Nederlandse oliemaatschappij is van plan de komende 3 jaar 13 miljard minder te investeren.  Dit is slecht voor de economie. Investeringen zijn namelijk de katalysator van economische groei aangezien die ervoor zorgen dat veel  (kleinere) bedrijven kunnen groeien. Tel daarbij op dat Shell onlangs aankondigde 6500 werknemers te gaan ontslaan en het wordt steeds duidelijker: een lage olieprijs heeft grote consequenties.

Grote investering valt weg
Want Shell is één van de velen. Je kunt dus wel bedenken hoeveel minder geld er door die verschillende bedrijven wordt geïnvesteerd. En dat weegt niet op tegen de toenemende koopkracht van de consument.  Sterker nog. De koopkracht van de consument heeft lang niet zo’n lang positief effect op de economie als de investeringen van de verschillende bedrijven. Wanneer bedrijven minder investeren in zeg, andere bedrijven, in nieuwe initiatieven of in onderzoeken, dan kan dit de economie op lange termijn remmen. Dan maar altijd duur rijden? Dat hoeft nu ook weer niet. Een mooie balans is ook hier weer belangrijk.

2016
Het lijkt erop dat olie een nog belangrijkere rol gaat spelen als het gaat om beleggingen in 2016 dan vorig jaar. De reserves van een aantal (opkomende) economieën raken langzaam op. Zij ontvangen door de lage olieprijs aanzienlijk minder inkomsten. Ontwikkelde landen en gebieden zoals Europa exporteren weer naar deze landen.

Daarnaast remt goedkope olie ook de innovatieve ontwikkelingen omdat energie-efficiënte oplossingen niet meer noodzakelijk zijn. Voor luchtvaartmaatschappijen is het ineens veel aantrekkelijker een 7 jaar oude Boeing te kopen dan grof te investeren in een zuinig nieuw toestel. Hoe de oliemarkt zich precies gaat ontwikkelen blijft de vraag. Zeker is dat beleggers gespannen kijken naar alle perikelen rondom de grondstoffenmarkt. En dus het ZZP Pensioen ook. Wordt vervolgd…