Onzekerheid op de financiële markten

13 November 2020

Onzekerheid op de financiële markten

Beleggers kozen in oktober voor meer zekerheid in obligaties, wat resulteerde in positieve rendementen voor met name langlopende Euro staatsobligaties. Het resultaat van bedrijfsobligaties en opkomende landen werd negatief beïnvloed door iets oplopende risicopremies en valuta effecten. Onzekerheid rondom de verkiezingen in de Verenigde Staten en de tweede golf in de corona pandemie, in combinatie met aangescherpte maatregelen, zetten de aandelenbeurzen wereldwijd lager in de maand oktober.

 

Equity SRI fund                Interest Plus fund            Interest fund   

            -2,07%                             0,19%                           1,52%  

 

Financiële markten

In de maand oktober zagen we de onrust toenemen op de financiële markten, waarbij de verkiezingen in de Verenigde Staten steeds meer het sentiment bepaalden. Ondanks dat kandidaat Biden in de peilingen een voorsprong had, creëerde met name de retoriek van president Trump onzekerheid over de definitieve uitslag en hetgeen daarna gaat volgen. Tegelijkertijd zorgt de tweede golf van de corona pandemie voor aanscherping van de maatregelen met nieuwe lockdowns in meerdere landen, vooralsnog is er nog geen zicht op een herstel van de wereldwijde economie. In deze marktomstandigheden noteerden de aandelenbeurzen van de ontwikkelde landen lager, tegelijkertijd was er enig herstel voor de aandelenkoersen in opkomende markten. Beleggers hadden ook deze maand een voorkeur voor (veilige) obligaties, wat we terug zien in een daling van de rente op de kapitaalmarkt.

Aandelenbeurzen

De aandelenbeurzen in de ontwikkelde landen noteerden per saldo ruim 3% lager, tegelijkertijd zagen we iets hogere koersen in de opkomende markten na eerdere afwaarderingen. Nog immer wordt de wereldwijde economie massaal gesteund door overheden en centrale banken, in afwachting van (perspectief op) economisch herstel. Gegeven de huidige omstandigheden zullen ook de bedrijfsresultaten in het vierde kwartaal duidelijk achter blijven bij voorgaande jaren. Per saldo daalde het Loyalis Global Equity SRI Fund in de maand oktober met 2,1%.

Obligaties

Voor obligaties was er sprake van een gemengd beeld. Enerzijds had de daling van de rente op de kapitaalmarkt een positief effect, tegelijkertijd betekende de toegenomen risico-aversie onder beleggers dat hogere risicopremies werden gevraagd, met als gevolg daarvan neerwaartse koersdruk. Dankzij de spreiding in het Loyalis Global Interest Plus Fund was er per saldo sprake van een positief resultaat over de maand oktober. De grootste bijdrage kwam uit de Euro bedrijfsobligaties die ruim 0,6% hoger koersten, de Amerikaanse bedrijfsobligaties noteerden ruim 0,2% lager gemeten in Euro. Staatsleningen van opkomende markten toonden enig herstel, na valuta effecten resteerde een stijging van circa 0,1% voor deze categorie. Aldus noteerde het Loyalis Global Interest Plus Fund in de maand oktober een stijging van 0,2%.

Staatsobligatiefonds

Met name het Global Interest Fund profiteerde wederom van de dalende rente in de Eurozone. Dit leidt tot hogere obligatiekoersen, waarbij het effect het grootste is voor de langere looptijden. Aldus noteerde het langlopende, Europese staatsobligatiefonds een positief rendement van ruim 2%. Voor het wereldwijde obligatiefonds werd het positief effect van de dalende rente teniet gedaan door oplopende risicopremies voor obligaties en valuta effecten, per saldo was er sprake van een negatief resultaat van circa 0,1%. Dankzij de grotere positie in langlopende Euro staatsleningen koerste het Loyalis Global Interest Fund 1,5% hoger in de maand oktober.

 

Hoe wordt jouw geld bij ZZP Pensioen belegd?

Jij hoeft alleen te bepalen hoeveel je in wilt leggen 

Meer weten