DGA's opgelet: Pensioenopbouw Eigen Beheer stopt per 1 juli!

22 June 2017

DGA's opgelet: Pensioenopbouw Eigen Beheer stopt per 1 juli!

Ondernemersorganisaties MKB Belangen en Stichting ZZP Nederland roepen alle DGA’s met Pensioen in Eigen Beheer op, om voor 1 juli hun Pensioenbrief aan te passen. Dat kan door een addendum toe te voegen, waarin staat, dat er geen pensioen meer wordt opgebouwd in eigen beheer. Voor de beslissing over de bestemming van het bestaande vermogen en verdere opbouw is meer tijd gegeven.

Datum blijft
Beide organisaties hebben in een brief aan staatssecretaris Wiebes aangedrongen op uitstel van dit beslismoment, omdat uit eigen onderzoek is gebleken, dat minstens een derde van de DGA’s niet op de hoogte is van deze wetswijziging en de consequenties daarvan voor hun pensioen. De staatssecretaris heeft in een brief aan de Tweede Kamer, waarin hij vragen van D66 over dit onderwerp beantwoordt, gesteld dat de datum 1 juli niet zal worden opgeschoven. De Belastingdienst zal deze 14 dagen de betrokken DGA’s nogmaals te informeren over het belang van een tijdige beslissing.

Onbekend met termijn
Van Weyenberg had Wiebes ook gevraagd hoe het kan dat 35% van de deelnemende ondernemers aan een onderzoek van MKB Belangen en Stichting ZZP Nederland, geen weet heeft van de afschaffing van het pensioen in eigen beheer. Wiebes: “Aan elke dga is in beginsel de Nieuwsbrief Loonheffingen 2017 door de Belastingdienst digitaal beschikbaar gesteld, met daarin ook uitvoerige informatie over de afschaffing van het PEB. Indien de dga een dienstverlener heeft aangewezen voor de correspondentie, dan is die ingelicht. Daarnaast is via allerlei andere kanalen gecommuniceerd. De meeste dga’s hebben een accountant. Aangezien op een PEB specifieke fiscale wetgeving van toepassing is, is de verwachting dat zij hun accountant, fiscaal dienstverlener of pensioenadviseur inschakelen. Van deze beroepsgroepen mag worden verwacht dat zij ervoor zorgen dat zij op de hoogte zijn van wijzigingen in fiscale regelgeving en ook dat zij – indien de dga geen contact met hen opneemt – zelf contact opnemen met de dga om hen te informeren en adviseren over de uitfasering van het PEB.”

Voorbeeldtekst
MKB Belangen en ZZP Nederland hebben samen met ZZP Pensioen een informatielijn geopend voor vragen over Pensioen Eigen Beheer en de veranderingen daarin. Ook kunnen DGA’s een voorbeeldtekst verkrijgen, die als addendum kan worden toegevoegd aan de bestaande pensioenbrief. Als dat is bevestigd door de aandeelhouders voor 1 juli, dan is de klus voorlopig geklaard en heeft men voldoende tijd om een beslissing te nemen over de bestemming van het PEB. Voor de uiteindelijke beslissing wat de bestemming van de PEB-gelden gaat worden, heeft een dga tot en met 31 december 2019 de tijd.