Relevante punten uit Miljoenennota voor ZZP-pensioen

18 September 2014

Relevante punten uit Miljoenennota voor ZZP-pensioen

De Miljoenennota geeft nog te weinig duidelijkheid over de wetgeving rond het ZZP-pensioen, om de precieze kenmerken van de pensioenregeling uiteen te zetten. Wel bevat de begroting een drietal relevante punten voor het ZZP-pensioen, die een stukje meer inzicht geven in het pensioen.

Vermogenstoets bijstand
Aanvullende pensioenen zoals het ZZP-pensioen worden vanaf 2015 onder voorwaarden vrijgesteld van de vermogenstoets in de Wet werk en bijstand. Stel dat je in de bijstand terechtkomt, dan mag het opgebouwde vermogen uit het ZZP-pensioen wettelijk niet worden aangesproken. Dit maakt het voor ZZP’ers aantrekkelijker om pensioen op te bouwen.

Vermogenstoets arbeidsongeschiktheid
Je mag het opgebouwde vermogen uit het ZZP-pensioen aanwenden bij langdurige arbeidsongeschiktheid – onder een aantal voorwaarden. Zo moet het om langdurige arbeidsongeschiktheid gaan. Wat ‘langdurig’ hier precies betekent is nog onbekend, maar waarschijnlijk zullen hierbij de WIA-voorwaarden gelden (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen). Daarnaast mag je nog niet AOW-gerechtigd zijn. De maximale hoogte van de arbeidsongeschiktheidsuitkering hangt af van wat je de afgelopen twee jaar verdiend hebt, hierbij geldt een maximum van 40.000 euro.

IBO ZZP-onderzoek
Dat er nog niet veel bekend is over de wetgeving rond het ZZP-pensioen, komt onder andere doordat de overheid nu onvoldoende inzicht heeft in de oorzaken en effecten van het groeiende aantal ZZP’ers. Daarom heeft het kabinet het Interdepartementaal Beleidsonderzoek ZZP, IBO ZZP, in het leven geroepen. Met het IBO ZZP wil de overheid een analyse, een inventarisatie en beleidsopties opstellen. Het eindrapport zal uiterlijk 1 december 2014 worden afgerond. Dit rapport vormt input voor een publieke discussie over ZZP’ers. Hierbij zal het onder meer gaan over de inkomens- en vermogensposities van ZZP’ers, hun positie op de arbeidsmarkt, en de voor- en nadelen van hun fiscale behandeling.