Verslag ZZP Pensioen Congres

22 November 2014

Verslag ZZP Pensioen Congres

Woensdagavond, 19 november – 19.30 uur: het Spant! theater in Bussum stroomt vol voor de aftrap van het ZZP Pensioen Congres onder leiding van Ferry Mingelen. Hij opent met een mooie anekdote over zijn eigen pensioen. Een paar uur later kunnen we spreken van een groot succes. Een grote opkomst, boeiende sprekers, betrokken aanwezigen. We zetten de highlights van de avond voor je op een rij:

In een paneldiscussie geven Theo Gommer (Akkermans & Partners), Mark Boumans (Vrije Universiteit) en Charles Verhoef (Zelfstandigen Bouw) hun visie op verschillende stellingen over ZZP’ers en hun pensioen. Iedereen is het erover eens dat er behoefte is aan flexibele, eenvoudige pensioenoplossingen voor mensen die geen zekerheid hebben over hun pensioen. Ook het publiek wordt betrokken bij de discussie: met rode en groene kaarten kan er gestemd worden. Zo is de zaal het eens met Theo Gommer als hij stelt dat je niet alleen pensioen opbouwt voor je eigen gewin. Je bent hierin ook solidair naar anderen toe, zodat je samen van een collectiviteitsvoordeel profiteert.

De inspanningen van staatssecretaris Klijnsma
Jetta Klijnsma, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, houdt een toespraak over de toekomst van het pensioenstelsel. De overheid is druk bezig met het aanpassen van de wetgeving voor het ZZP Pensioen. Het publiek is benieuwd naar het tijdspad. Klijnsma wil het wetsvoorstel voor de zomer van 2015 af hebben. Een tijdelijke regeling zorgt dat het opgebouwde pensioen van ZZP’ers beschermd is als ze in de bijstand komen. Klijnsma ziet de noodzaak van een pensioen voor ZZP’ers in en ze zit zeker niet op haar handen.

ZZP’ers hebben veel belangstelling
Ferry Mingelen vraagt Maarten Post te reageren op een onderzoek van de ZZP Barometer onder 866 ZZP’ers. Slechts 12 procent zou interesse hebben. Uit een onderzoek van de ZZP-organisaties bleek echter dat meer dan 60 procent overweegt deel te nemen en 10 procent zal zeker deelnemen. Post is al dik tevreden met 12 procent van alle ZZP’ers: “Dat zijn er meer dan 10.000, genoeg om te profiteren van het collectiviteitsvoordeel.”

De keuze voor APG als pensioenuitvoerder
Henk Wesselo, directeur van FNV Zelfstandigen, legt uit waarom de ZZP-organisaties voor APG als pensioenuitvoerder hebben gekozen. APG is flexibel, bereid te investeren en ze geloven echt in het ZZP Pensioen. Twee jaar geleden begon APG al de basis te leggen voor een ZZP Pensioen: “We spelen graag proactief in op de wensen van onze klanten. Met het groeiende aantal ZZP’ers is dit voor ons een heel logische stap.”

Ondertekening overeenkomst ZZP Pensioen
Een niet onbelangrijk onderdeel van de avond: het oprichten van de Stichting ZZP Pensioen. Dit wordt gedaan door Louise Beduwé (PZO-ZZP), Maarten Post (ZZP Nederland), Henk Wesselo (FNV Zelfstandigen), Charles Verhoef (Zelfstandigen Bouw), Dick Sluimers (APG) en Peter van Wageningen (Loyalis). Dit is de officiële aftrap van het ZZP Pensioen.

Presentatie over het ZZP Pensioen
Hierna vertelt Ted Bosman (APG) hoe het ZZP Pensioen werkt. Hij geeft uitleg over de kostenstructuur, de fiscale regels en de beleggingen.

Volop interesse onder de aanwezigen
Aan het eind van de avond vraagt Louise Beduwé aan de zaal wie er geïnteresseerd is in het ZZP Pensioen. De zaal kleurt groen: bijna iedereen heeft interesse!