Wel of geen arbeidsongeschiktheidsverzekering?

13 July 2016

Wel of geen arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering? Te duur. En hé, jou als ZZP’er overkomt toch niks. Maar, stel dat je door ziekte of een ongeluk ineens niet meer kunt werken en geen inkomen hebt. Wat dan? Je kunt bijvoorbeeld geld uit je ZZP Pensioen gebruiken om gaten op te vangen.

Als ZZP’er ben je op jezelf aangewezen als je door een ongeluk of ziekte tijdelijk of langdurig niet meer kunt werken. Werknemers in loondienst krijgen bij arbeidsongeschiktheid twee jaar een groot deel van het salaris doorbetaald via hun werkgever. Gevolgd door een WIA-uitkering. Jij als zelfstandige krijg niets. Althans, als je niets hebt geregeld. Indekken tegen arbeidsongeschiktheid is niet verplicht. Maar zonder verzekering heb je geen inkomen als je tijdelijk of langdurig niet meer kunt werken. Je valt dan terug op je spaargeld. Of, als je dat niet hebt, de bijstand.

Er overkomt mij niets!
Veel zelfstandigen sluiten geen arbeidsongeschiktheidsverzekering af vanwege de hoge premie. Hoe hoger de uitkering en hoe eerder je laat uitkeren na arbeidsongeschiktheid, des te hoger je premie. Je kunt denken: er overkomt mij niets. Maar, ongeveer 30%-40% van alle werkenden in ons land kan ooit korte of langere tijd niet werken. Vanwege een gebroken been, een herseninfarct of een burn-out bijvoorbeeld.

ZZP Pensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering
Als je een ZZP Pensioen hebt, kan je het opgebouwde vermogen ervan gebruiken als je arbeidsongeschikt raakt. Voorwaarde is wel dat je over een verklaring van een onafhankelijk arts beschikt, waarin staat dat je minimaal een jaar arbeidsongeschikt bent. Je kunt het bedrag uit je ZZP Pensioen bijvoorbeeld gebruiken in combinatie met een arbeidsongeschiktheidsverzekering.  Stel, je laat de verzekering pas na twee jaar ingaan, nadat je arbeidsongeschikt bent geworden. Dan betaal je een veel lagere premie voor jouw arbeidsongeschiktheidsverzekering. Immers, je neemt dan een eigen risico door die 24 maanden zonder uitkering te overbruggen met geld uit het ZZP Pensioen. Let wel op dat het ZZP Pensioen geen vervanger van de arbeidsongeschiktheidsverzekering is. En het vermogen dat je uit je ZZP Pensioen haalt, kan je niet meer gebruiken voor je pensioen.   

Broodfonds of illness-verzekering
Je kunt je ook aansluiten bij een zogeheten broodfonds. Of kiezen voor een critical illness-verzekering.

Wil je meer weten over arbeidsongeschiktheid en ZZP Pensioen?