ZZP Pensioen maakt gebruik van cookies. De website wordt hierdoor relevanter en persoonlijker en we kunnen u zo relevante informatie en aanbiedingen tonen op onze website. Klikt u hieronder op ‘ja’ dan accepteert u alle cookies. Kiest u voor nee, dan plaatsen wij alleen functionele en analytische cookies. Lees hier meer over ons cookiebeleid. Als u verder gaat op onze site zonder een keus te maken, dan gaat u akkoord met het plaatsen van alle cookies.
Menu

Privacy

We gaan zorgvuldig met uw gegevens om

Als specialist in inkomensbescherming en pensioenaanvullingen verwerken wij uw persoonsgegevens. We gaan zo zorgvuldig mogelijk om met deze gegevens, want uw privacy vinden we belangrijk. In deze privacyverklaring leest u welke gegevens we verzamelen en waarom we dat doen. Ook vertellen we met wie wij uw gegevens delen en welke rechten u hebt.

Lees verder

Wij zijn Loyalis

Loyalis heeft haar eigen privacybeleid. Dit beleid geldt voor Loyalis N.V. en voor alle dochterondernemingen die daaronder vallen. Om het niet te ingewikkeld te maken, staat in deze privacyverklaring overal: Loyalis. Ons adres is Oude Lindestraat 70 in 6411 EJ Heerlen.

Lees verder

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u?

Als u klant bent of contact met ons opneemt, deelt u persoonsgegevens met Loyalis. We verzamelen alleen de gegevens die we nodig hebben om u te verzekeren of om u andere producten en diensten aan te kunnen bieden. Het gaat bijvoorbeeld om uw naam, leeftijd, geslacht en woonplaats. Soms hebben wij ook medische gegevens nodig. Wij ontvangen de persoonsgegevens rechtstreeks van u of via andere partijen zoals bijvoorbeeld uw werkgever.

Lees verder

Wanneer deelt u uw persoonsgegevens?

Voorbeelden van momenten waarop u persoonsgegevens met ons deelt:

 • als u een (verzekerings)product of een andere dienst aanvraagt via onze website en daarbij persoonlijke informatie invult
 • als u een verzekering afsluit of een ander product of andere dienst afneemt
 • als u de wettelijke plicht hebt om u te identificeren
 • als u ons informeert over ziekte, arbeidsongeschiktheid of verzuim omdat u hiervoor verzekerd bent bij ons
 • als u cookies accepteert bij het bezoeken van onze website.

Verder lezen

Wat zegt de privacywet?

De privacywet eist dat er een reden moet zijn voor het verwerken van uw persoonsgegevens. Loyalis heeft vier redenen om uw gegevens te verwerken:

 • Het uitvoeren van een overeenkomst
 • Een gerechtvaardigd belang van Loyalis
 • Uw toestemming
 • Een wettelijke verplichting

Lees verder

Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?

We verzamelen en verwerken persoonsgegevens:
 • voor de uitvoering van de met u afgesloten overeenkomst(en)
 • voor het geven van medisch advies
 • om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en voor fraudebestrijding
 • voor onze administratie
 • voor training en onderzoek
 • voor communicatie- en marketingdoeleinden
 • voor beheer van de website en e-maildiensten
 • kwaliteits- en managementdoeleinden
 • samenwerking

Lees verder

Met wie delen we uw persoonsgegevens?

Wij kunnen uw persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen in overeenstemming met deze privacyverklaring en de wet. Zonder uw uitdrukkelijke toestemming zullen wij uw persoonsgegevens niet bekendmaken aan derden voor hun marketingdoeleinden. Hebt u uw toestemming gegeven? Dan kunt u die ook altijd weer intrekken. Wij verkopen nooit klantgegevens aan derde partijen die deze voor eigen doeleinden gebruiken.

Lees verder

Hoe gaan wij met uw persoonsgegevens om?

U kunt erop vertrouwen dat we zorgvuldig met uw gegevens omgaan. We besteden veel aandacht aan beveiliging en staan onder toezicht van de overheid.

Lees verder

Worden uw persoonsgegevens verwerkt buiten de EER?

We richten ons op de Nederlandse markt, maar wisselen ook persoonsgegevens uit met dienstverleners en andere partijen in andere landen. Voor zover uw persoonsgegevens worden verwerkt binnen de grenzen van de Europese Economische Ruimte (EER) geldt de Nederlandse privacywet. De EER bestaat uit alle 28 lidstaten van de Europese Unie plus Noorwegen, IJsland en Liechtenstein. Deze landen voldoen aan de regels uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hiermee is de verwerking van uw persoonsgegevens op Europees niveau verzekerd van een consistent beschermingsniveau.

Wanneer we zaken doen met partijen buiten de EER, dan mogen we alleen persoonsgegevens doorgeven als dat land voldoende bescherming biedt. Of we maken aanvullende afspraken, zodat we voldoen aan de regels die daarvoor zijn afgesproken in de AVG.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Loyalis bewaart gegevens niet langer dan noodzakelijk. Hiervoor heeft Loyalis een bewaartermijnenbeleid geformuleerd waarin voor alle persoonsgegevens een specifieke bewaartermijn is bepaald. Daar bovenop geldt dat we uw persoonsgegevens in geen geval langer bewaren dan wettelijk is toegestaan.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren, verschilt van geval tot geval; dit kan uiteenlopen van een paar maanden tot vele jaren. Toegangsgegevens van bezoekers bewaren we 6 maanden, gegevens over een arbeidsongeschiktheidsverzekering bewaren we 7 jaar nadat de relatie is beëindigd.

Welke privacyrechten hebt u?

U hebt het recht uw persoonsgegevens bij ons in te zien, te rectificeren en/of te wissen. Daarnaast kunt u zich beroepen op:

 • het recht op beperking van uw persoonsgegevensverwerking
 • het recht op de overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens
 • het recht van bezwaar.

Lees verder

Hebt u vragen of wilt u een klacht indienen?

We doen ons best om in deze privacyverklaring zo duidelijk en helder mogelijk uit te leggen hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Hebt u nog vragen, wilt u meer uitleg of bent u niet tevreden over de manier waarop Loyalis met uw persoonsgegevens omgaat? Neem dan contact op met onze Privacy Officer. Dat kan via een e-mail aan: privacyofficer@loyalis.nl. Vermeld daarin uw naam en Loyalis-klantnummer.

Of u stuurt ons een brief (zonder postzegel) met uw naam en Loyalis klantnummer.

Het adres is:

Loyalis Verzekeringen
T.a.v. Privacy Officer
Antwoordnummer 4041
6400 VC Heerlen.

Wij doen er alles aan om u van dienst te zijn, bent u desondanks niet tevreden met onze reactie, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de website: autoriteitpersoonsgegevens.nl 

Wijzigingen van de privacyverklaring

Privacy is een actueel onderwerp en de wet- en regelgeving verandert regelmatig. Ook de technieken, waarmee persoonsgegevens worden verwerkt, veranderen. Wij volgen deze ontwikkelingen op de voet en passen onze organisatie zo goed en snel mogelijk aan. Dit kan ook gevolgen hebben voor de manier waarop wij met persoonsgegevens omgaan. Lees daarom regelmatig onze privacyverklaring. Van ingrijpende wijzigingen zullen wij u op de hoogte brengen.

We hebben deze privacyverklaring voor het laatst bijgewerkt op: 10 juli 2018.