Wat gebeurt er met je ZZP Pensioen na overlijden?

Het kan natuurlijk gebeuren dat je komt te overlijden. Wat gebeurt er dan precies met je opgebouwde kapitaal in ZZP Pensioen? Dat ligt aan het moment van overlijden: vóór of na je pensioendatum.

Wat moeten jouw erfgenamen doen als je bent overleden?

Je erfgenamen moeten ons doorgeven dat je bent overleden en de volgende documenten naar ons sturen:

  • een kopie van de overlijdensakte
  • een verklaring van erfrecht
  • een kopie van een geldig identiteitsbewijs van de erfgenamen
  • het burgerservicenummer (BSN) van de erfgenamen
  • een kopie van een recent bankafschrift waarop de bankrekeningnummers van de erfgenamen staan. Hiernaar moeten de uitkeringen worden overgemaakt.
  • een opgaaf ‘Gegevens Loonheffingen’ van iedere erfgenaam